Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(23) | 21-36

Article title

Traineeships industrial and professional practice as effective mechanism of marketing of the scientific and research institute

Content

Title variants

PL
Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The following paper presents executed at the Institute of Aviation in Warsaw student internship program and a program of industrial internships for young researchers technical universities of the country and from abroad. Many years of experience staff and a modern database of certified, modern laboratories can convey knowledge, the level of which is highly esteemed in the world. Conducted new projects and specialized training organizations in the design and maintenance of the Institute of Aviation enable trainees to familiarize themselves with modern technologies in the wider area around the aviation. The author presented the work program proposed the possibility of potential trainees in the laboratories of aerodynamics, strength, testing equipment and installation of air, environmental and motor. Posted framework programs, which are carried out by students and trainees. At the end of the shows achievements, and plans for the future. Run this way MARKETING Aviation Institute allows popularize unit in the country and abroad. Measurable benefits include contacts with similar companies in the world, as well as gaining a new perspective valuable employees.
PL
W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które są realizowane przez studentów i stażystów. W zakończeniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Prowadzony tym sposobem marketing Instytutu Lotnictwa pozwala spopularyzować jednostkę w kraju i za granicą. Wymierne korzyści to kontakty z podobnymi firmami na świecie, a także pozyskanie w perspektywie nowych cennych pracowników.

Publisher

Year

Issue

Pages

21-36

Physical description

Dates

online
2017-03

Contributors

References

  • Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., 2014 „Marketing. Teoria i przykłady”, Difin, Warszawa, s. 9
  • Szafran K., 2009 „Centrum doskonalenia młodych kadr inżynierów lotniczych”. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Technical Sciences. – № 1. – s. 123–131.
  • Szafran K., 2009 „Ocena eksperymentalnego programu praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa w latach 2003–2009”. Prace Instytutu Lotnictwa: Awionika, Aerodynamika, Śmigłowców. – № 6 (201). – s. 171–177.
  • Archiwum fotograficzne ILot – Szafran 2010.
  • Szafran K., Shcherbonos O., Ejmocki D. 2014- „Effects of duct shape on ductedpropeller thrust performance”. Prace ILot. 237 Nr 4 –. s.84-91.
  • Andrzej Iwaniuk , Witold Wiśniowski , Jerzy Żółtak , (2016) "Multi-disciplinary optimisation approach for a light turboprop aircraft-engine integration and improvement", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 88 Iss: 2, pp.348 – 355;
  • Wewnętrzne sprawozdania roczne Instytutu Lotnictwa za lata (2010 – 2015).
  • Witold Wiśniowski: Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Vol. 7, Issue 1, Warszawa, marzec 2013

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b84acd-e49a-4563-88d2-351969f29d7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.