Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014-2015 | 43-44 EN | 83-97

Article title

Polish Picture Vocabulary Test – Comprehension (OTSR) in logopedic diagnosis of hearing-impaired children

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the problems of the possibility of using picture word comprehension tests in logopedic diagnosis of hearing-impaired persons. The study presents the example of adjusting the procedure and interpretation of the Polish Picture Vocabulary Test – Comprehension [Polish: Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR)] to test hearing-impaired children and young people. Examples of testing persons of different age and with different characteristics of hearing deficits were presented. On the basis of these and experience of therapy work changes in the procedure for OTSR testing are proposed, which would allow the wide use of the test in surdologopedic diagnosis. The paper also discusses the consequences of introducing changes in the procedure in respect of interpretation of OTSR results and comparing them with the existing norms for typically developing monolingual Polish children.

Journal

Year

Volume

Pages

83-97

Physical description

Dates

published
2014-01-01

Contributors

 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Department of Logopedics and Applied Linguistics
author
 • University of Warsaw, Faculty of Psychology

References

 • Assessing and monitoring the progress of deaf children and young people: Communication, language and listening: For Teachers of the Deaf and other professionals working with deaf children, NDCS / NatSIP (http://www.ndcs.org.uk).
 • Aitchison J., 2003, Words in the mind: An introduction to the mental lexicon, Oxford: Blackwell.
 • Bizer S., Karl A. K., 2002. Entwicklung eines Wortschatztests für gehörlose Kinder im Grundschulalter in Gebärden-, Schrift-und Lautsprache. Niepublikowana praca doktorska, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Universität Hamburg.
 • Bunch G. O., Forde J., 1987, Pilot standardization of the Peabody Picture Vocabulary Test-Revised on hearing impaired subjects, “A.C.E.H.I. Journal”, 12 (3), pp. 165–170.
 • Cieszyńska J., 1993, Zaburzenia związków paradygmatycznych w nazywaniu i rozumieniu dzieci głuchych, “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP. Prace Pedagogiczne”, z. 150, Kraków, pp. 243–247.
 • Cieszyńska J., 2000, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga do nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków, Wyd. Nauk. AP.
 • Clark E. V., 1995, Language acquisition: The lexicon and syntax [in:] Speech, language and communication, red. J. L. Miller i P. D. Eimas, San Diego: Academic Press, pp. 303–337.
 • Clark E. V., 2009, First language acquisition (2nd ed.), Cambridge University Press.
 • College Entrance Examination Board, 1978, Guide to the Use of the Descriptive Tests of Language Skills, New York: College Entrance Examination Board.
 • Cripps J. H., & Supalla, S. J., 2004, Modifications to the Peabody Picture Vocabulary Picture Vocabulary Test for use with signing deaf students, “Arizona Working Papers in Second Language Acquisition and Teaching”, 11, pp. 93–113.
 • Dunn L. M., Dunn L., 1981, Peabody Picture Vocabulary Test-Revised, Circle Pines, MN: American Guidance Service.
 • Dunn L., & Dunn L., 1997, Peabody Picture Vocabulary (3rd ed.), Circle Pines, MN: American Guidance Services.
 • Dunn L. M., Dunn L. (2007). Peabody Picture Vocabulary Test (4th ed.), Bloomington. MN: Pearson Assessments.
 • Dunn L. M., Dunn L. M., Whetton C., Burley J., 1997, The British Picture Vocabulary Scale (2nd ed). Windsor: NFER-Nelson.
 • Dunn L. M., Padilla E. R., Lugo D. E., & Dunn L. M., 1986, Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP), AGS Circle Pines, MN.
 • Dunn L. M., Thériault-Whalen C. M., & Dunn L. M., 1993, Échelle de vocabulaire en images Peabody. Adaptation française du Peabody Picture Vocabulary Test, Toronto, Canada: Psycan.
 • Forde J., 1977, Data on Peabody Picture Vocabulary Test, “American Annals of the Deaf”, 122, pp. 38–43.
 • Fagan M. K., Pisoni D. B., 2010, Hearing experience and receptive vocabulary development in deaf children with cochlear implants, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 15, pp. 149–161.
 • Fronczyk K., (ed.), 2009, Psychometria. Podstawowe zagadnienia, Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Gilbertson M., & Kamhi A., 1995, Novel word learning in children with hearing impairment “Journal of Speech and Hearing Research”, 38, pp. 630–643.
 • Haman E., Fronczyk K., 2012, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR), Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Haman E., Fronczyk K., Łuniewska M., 2012, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR). Podręcznik, Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Haug T., & Mann W., 2014, kwiecień 10, Review on the state of the art on signed language testing technologies. Zaprezentowano na ALTE, Paryż.
 • Hayes H., Geers A. E., Treiman R., & Moog J. S., 2009, Receptive vocabulary development in deaf children with cochlear implants: Achievement in an intensive auditory-oral educational setting, “Ear & Hearing”, 30, pp. 128–135.
 • Hornowska E., 2009, Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Warszawa: Wyd. Nauk. „Scholar”.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, Lublin, Wyd. KUL.
 • Krakowiak K., Muzyka-Furtak E., Kołodziejczyk R., 2015, Diagnoza surdologopedyczna, [in:] Surdologopedia. Podręcznik akademicki, ed. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, Wyd. Harmonia Universalis (in print).
 • Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Gruszczyńska K., 2014, Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – narzędzia dostępne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach (T. 1), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych IBE.
 • Kurkowski Z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Layton T. L., Holmes D. W., 1985, Carolina Picture Vocabulary Test for Deaf and Hearing-Impaired Students (CPVT), Austin, TX: PRO-ED.
 • Lederberg A. R., Spencer P. E., 2001, Vocabulary development of deaf and hard of hearing children [in:] M. D. Clark, M. Marschark, & M. Karchmer (Eds.), Context, Cognition and Deafness, Washington, DC: Gallaudet University Press, pp. 88–112.
 • Mann W., 2009, British Sign Language Vocabulary Test (BSL-VT). Materiał niepublikowany, City University London.
 • Moeller M. P., 2000, Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing, “Pediatrics”, 106 (3), pp. 1–9.
 • Moog J. S., Kozak V. J., & Geers A. E., 1983, Grammatical Analysis of Elicited Language (GAEL-P): Pre-sentence Level. Central Institute for the Deaf; Washington University (Saint Louis, Mo).
 • Muzyka-Furtak E., 2013, Jakościowa charakterystyka zaburzeń leksykalnych dzieci z uszkodzonym słuchem, “Logopedia” t. 42, pp. 135–150.
 • Prezbindowski A. K. , Lederberg A. R., 2003, Vocabulary Assessment of Deaf and Hard-of-Hearing Children From Infancy Through the Preschool Years, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 8 (4), pp. 383–400.
 • Radić I., Bradarić-Jončić S., Farago E., 2008, Leksičko znanje mladeži oštećena sluha (tłum. Lexical skills of hearing-impaired students), “Croatian Review of Rehabilitation Research”, 44, pp. 93–103.
 • Rakowska A., 1992, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków, Wyd. Nauk. WSP.
 • Szczepankowski B., 1998, Wyrównywanie szans osób niesłyszących, Siedlce, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna.
 • Tarkowski Z., 2009, Test Słownika Dziecka: metody stymulowania, Lublin: Wyd. Fundacji „Orator”.
 • Test Słownikowy dla Dzieci TSD, 2013, Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • http://www.signlang-assessment.info.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b91b07-3ca8-42cd-8023-5ef15a3a9d49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.