Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 21-37

Article title

Contentious Issues Related to the Perpetrator of Bodily Harm or a Disturbance of Health in a Conceived Child

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Polish legislator has regulated the personal side of the offence of bodily injury in a child conceived in a manner different from the regulations adopted for crimes related to causing injury to the health of a born person. In the current legal framework, inadvertent harm to a conceived child or life threatening health disorder is not criminalised. Such a state of affairs leads to the issue of a possible amendment of Article 157a of the Penal Code regarding the punishability of unintentional acts. It seems (taking into account the birth criterion) that the legislator differentiates the protection of legal goods in the form of human life and health. It is indisputable that criminal law is an ultima ratio, applied when other legal means are not adequate to the rank of the protected good. However, despite the fact that there are civil regulations on this subject, it seems that they are not a sufficient means of protecting the legal goods in question. For this reason, this discourse proposes several solutions with regard to the subjective part of the offence of Article157a PC.

Contributors

 • Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Cieślak, Wojciech. Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 • Czebotar, Łukasz, and Zuzanna Gądzik. “Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim.” Kościół i Prawo 2 (2013): 243–70.
 • Gardocki, Lech. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
 • Giezek, Jacek. “Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, edited by Jacek Giezek, 225–29. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014.
 • Górski, Adam. “Prawnokarne problemy określania relacji lekarz–pacjent z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego (kwestie ogólne).” In Studia i Analizy Sądu Najwyższego, edited by Krzysztof Ślebzak, 6: 309–31. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012.
 • Grześkowiak, Alicja. “Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak and Krzysztof Wiak, 3–156. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
 • Hryniewicz-Lach, Elżbieta. “Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 4 (2015): 173–86.
 • Karkowska, Dorota. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach—prawa pacjenta. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 • Karlikowski, Dawid. “Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza—zarys problemu w kontekście analizy przypadku.” Rozprawy Ubezpieczeniowe 18, no. 1 (2015): 32.
 • Krajewski, Radosław. Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 • Łagodziński, Stanisław. “Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania.” Prokuratura i Prawo 7–8 (2014): 57–78.
 • Marcinkowski, Tadeusz. Medycyna sądowa dla prawników. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010.
 • Marek, Andrzej. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2006.
 • Nykiel, Magdalena. “Nieumyślne przestępstwa aborcyjne—uwagi de lege ferenda na marginesie wyroku SN—Izba Karna z 27 wrzesień 2010 r. (V KK 34/10).” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 16, no. 2 (2012): 65–85.
 • Szwarczyk, Maciej. “Część szczególna. XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Art.157a. Uszkodzenie ciała dziecka poczętego.” Kodeks karny. Komentarz, edited by Tadeusz Bojarski, 361–63. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 • Wiak, Krzysztof. “Część IV. Część szczególna. Rozdział III. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. § 126. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156–157a k.k.).” In Prawo karne, edited by Alicja Grześkowiak, 318–20. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012.
 • Wiak, Krzysztof. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.
 • Wolińska, Magdalena. “Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej.” Prokuratura i Prawo 5 (2013): 19–35.
 • Wołoszyn-Cichocka, Agnieszka, and Grzegorz Lubeńczuk. “Działalność lecznicza—pojęcie oraz formy i zasady wykonywania.” Studia Iuridica Lublinensia 23 (2014): 65–87.
 • Zoll, Andrzej. Komentarz do art. 157a k.k.. LEX/el. 2013, no. 172271.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b9ccc7-b44a-4ca8-80d1-4301944dd9b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.