Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 169-183

Article title

Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Legitimisation of polish ombudsman to complain to an administrative court

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rzecznik Praw Obywatelskich to instytucja powołana do ochrony praw i wolności człowieka i obywatela ujętych zarówno w ustawie zasadniczej, jak i innych aktach normatywnych. Ochrona praw podstawowych jest prowadzona między innymi na płaszczyźnie w procesu sądowoadministracyjnego. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi RPO może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania. RPO wkracza w relacje prawne pomiędzy podmiotami sprawującymi administrację publiczną a jednostkę wówczas, gdy w wyniku naruszenia prawa uszczerbku doznają prawa i wolności obywatelskie. RPO jest nieodzownym elementem struktury demokratycznego państwa prawnego. Jego rola jako strażnika praw obywatelskich i recenzenta działalności administracji państwa jest wartością, którą respektuje zdecydowana większość państw europejskich.
EN
The Ombudsman is an institution established to protect the rights and freedoms of man and citizen covered by both the Organic Law and other normative acts. Protection of fundamental rights is conducted, among others on the plane of administrative court proceedings.

Year

Issue

7

Pages

169-183

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2bac0ea-569e-4cb4-aa1f-ee6b8704d707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.