Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 81-91

Article title

Architektura eksperymentalna w strukturach miejskich według ARCHItektonicznych teleGRAMÓW

Content

Title variants

EN
Experimental architecture in city structures according to ARCHItecture teleGRAMs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stara się wskazać przyczyny rozwoju architektury eksperymentalnej w drugiej połowie XX wieku. W tym czasie (po 1950) możemy zaobserwować bardzo dużą aktywność architektów i artystów poprzez projekty dotyczące życia i odczuć związanych z byciem tu i teraz, a także w dużej mierze w przyszłości. Powodami powstawania eksperymentalnych projektów są: – niezadowolenie z sytuacji życiowej oraz politycznej – termin „sytuacja” został opisany oraz bardzo głęboko przeanalizowany przez Guy Deborda, który założył Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną (1957), a wszystkie opisy mają charakter buntu, – powstanie nowej filozofii życia, pracy i zabawy (na podstawie książki Johana Huinzingi Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury – 1938), – bardzo gwałtowny postęp technologiczny (silna wiara np. w loty w kosmos, ruchome domy, życie pod wodą i nowe materiały budowlane) – pierwszy opis marzenia o ruchomym domu napisał Ivan Chtcheglov w 1953. Bazując na powyższym, w roku 1961 powstaje Grupa Archigram, która w ciągu 13 lat wydała 10 numerów magazynów o tej samej nazwie, co posłużyło jako materiał badawczy (upublicznione oficjalnie pierwszy raz w całości) do przeanalizowania rozwoju myślenia o architekturze eksperymentalnej. Grupa poprzez swoje teksty, projekty, a także bardzo ciekawą oprawę graficzną była jedną z pierwszych, która ukazała inne eksperymentalne oblicze architektury i miast. Cały czas poszukiwała odpowiedzi na pytanie, jak zaprojektować przestrzeń, aby życie było jak najbardziej wygodne, a w związku z tym: szczęśliwe. Członkowie grupy nie znali ograniczeń w swoich futurystycznych projektach i głęboko wierzyli w to, że realizacja ich projektów będzie kwestią czasu. Tym bardziej, że założenia i koncepcje projektów były bardzo proste. Po analizie numerów oraz projektów w nich zawartych widać, jaki duży wpływ grupa Archigram wywarła na współczesne projekty. Natomiast mimo ogromnego postępu technologicznego marzenia o zmiennym i mobilnym domu do dzisiaj są wciąż tylko marzeniem wielu twórców.
EN
The article attempts to indicate the reasons for the development of experimental architecture in the second half of the twentieth century. During this time (after 1950), we can observe the activity of architects and artists through projects concerning life and thw feelings related to being here and now, and also to a large extent in the future. The reasons for the emergence of experimental projects are: – dissatisfaction with life and the political situation – the term „situation” has been described and deeply analyzed by Guy Debord, who founded the Situationist International (1957), and all descriptions are rebellious by nature, – the emergence of a new philosophy of life, work and play (based on the book by Johan Huizinga Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture – 1938), – very rapid technological progress (strong belief in space flights, mobile homes, underwater life and new building materials etc.) – Ivan Chtcheglov is the author of the first description of a moving house dream in 1958. The Archigram Group was established in 1961 based on the above. Over the next 13 years, this group published 10 issues of a magazine of the same name, which served as research material to analyze the development of thinking about experimental architecture. The group, through its texts, projects, and very interesting graphic design, was one of the first to showcase the other, experimental face of architecture and cities. The group spent all this time searching for an answer to the question: what should design look like to make life as comfortable as possible, and thus: happy. The group members did not acknowledge limitations in their futuristic projects and deeply believed that their implementation would be a matter of time. The more so, since the assumptions and concepts of the projects were very simple. After analyzing the magazine issues and projects contained therein, we can see how large an impact the Archigram Group has had on contemporary projects. d projects contained therein, we can see how large an impact the Archigram Group has had on contemporary projects. However, despite the huge technological progress, a changing and mobile home is still the dream of many creators.

Year

Issue

29

Pages

81-91

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

References

 • Chtcheglov I. V., 1953, Formuła Nowego Urbanizmu, (tłum. C. Beb), Internationale Situationniste, 1, polskie tłumaczenie tekstu dostępne pod adresem: https://magivanga.wordpress.com/2012/04/26/formula-nowego-urbanizmu/, [dostęp 01.05.2018].
 • Fedders K., 2004, Archigram (tłum. własne) [w:] R.S. Sennott (red.), Encyclopedia of 20th-century architecture, s. 57.
 • Greene D., 1961, ARCHI(tektoniczny tele)GRAM nr 1 (tłum. własne), s. 1.
 • Grupa Archigram, 1963, ARCHIGRAM nr 3 (tłum. własne), s. 7.
 • Grupa Archigram, 1964, ARCHIGRAM nr 5 (tłum. własne), s. 8.
 • Grupa Archigram, 1965, ARCHIGRAM nr 6 (tłum. własne), s. 16.
 • Huizinga J., 1985, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza), Czytelnik, Warszawa.
 • Debord G., 2006, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu (tłum. M. Kwaterko), PIW, Warszawa.
 • Nieuwenhuys C. A., znany jako Constant, 1998, New Babylon: Outline of a Culture 1960–1965, (tłum. własne) [w:] M. Wigley (red.), Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, Witte de With CfCA / 010 Publishers, Rotterdam, s. 164.
 • Sartre J. P., 2007, Byt i nicość (tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb), Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.
 • Sullivan L. H., 1896, The Tall Office Building Artistically Considered, Lippincott’s Magazine, 57, s. 403-409.
 • Wąs C. 2010, W stronę dekonstrukcji w architekturze, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 17, 3, s. 3-17.
 • Witruwiusz, 1956, O architekturze ksiąg dziesięć (tłum. K. Kumaniecki), PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2c5caec-3ab6-4c60-98b9-c64fa478de62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.