PL EN


Journal
2013 | 1(4) | 127-150
Article title

Bity, wirusy, sieci. Trzy przypadki polskiej sztuki najnowszej: Lisek/Brzeziński/Janicki

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Bits, Viruses, Networks. Three Cases of Polish New Art: Lisek/Brzeziński/Janicki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia trzy przypadki (case study) najnowszej polskiej sztuki medialnej (Robert B. Lisek, Michał Brzeziński, Paweł Janicki) w kontekście przemian kulturowo-społecznych związanych z rozwijaniem się systemów społeczeństwa sieci, jak też nauki, w tym teorii informacji, fizyki kwantowej, biologii i filozofii. Tekst wskazuje na sztukę, która ma funkcję krytyczną i destabilizującą zastane schematy komunikacyjne, naukowe i kulturowe. W tej nowej praktyce artystycznej dochodzi bowiem do silnego sprzężenia pomiędzy działalnością twórczą oraz teoriami naukowymi i nowymi narzędziami technologicznymi.
EN
The article discusses three cases study from new Polish media art field (Robert B. Lisek, Michał Brzeziński, Paweł Janicki) in the context of sociocultural changes connected with development of both network society systems and science including information theory, quantum physics, biology and philosophy. Text points out the art projects that have critical aim and destabilize common communicational, scientific and cultural schema. In this new artistic practice there is a strong feedback between creativity and scientific theories as well as new technological devices.
Journal
Year
Issue
Pages
127-150
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
References
 • Agamben G. 2003. The Open: Man and Animal, tłum. K. Attell, Stanford University Press, California.
 • Brzeziński M. 2011a. Michał Brzeziński: FAKE ART, katalog wystawy, BWA, Nowy Sącz.
 • Brzeziński M. 2011b. Zoe, Bios… IT = Interfejs Transgatunkowy, http://www.brzezinski.zdnet.pl/michal-brzezinski/education-practice/discussions-and-criticism/it-interfejs-transgatunkowy; dostęp: 06.06.2012.
 • Brzeziński M. 2012. Afekt: Komunikacja transgatunkowa, czyli biosztuka z perspektywy egzotyki. http://www.brzezinski.zdnet.pl/michal-brzezinski/education-practice/discussions-and-criticism/kominikacja-transgatunkowa-czyli-biosztuka-z-perspektywy-egzoetyki; dostęp: 06.06.2012.
 • Castells M. 2011. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deleuze G., Guattari F. 1987. A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizofrenia, tłum. B. Massumi, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Janicki P. 2003. Ping Melody: ideological undercurrent, http://paweljanicki.jp/pingmelody_ideologicalundercurrent_en.html; dostęp: 27.07.2012.
 • Jelewska A. 2012. Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kurzweil R. 2006. The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, Penguin Books, London–New York.
 • Lisek R.B. 2008. Spectrum. http://lisek.art.pl/gespenst.html; dostęp: 07.08.2012.
 • Loewestein W.R. 1999. The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell Communication, and the Foundation of Life, Oxford University Press, New York–Oxford.
 • Manovich L. 2008. Software Takes Command. http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html; dostęp: 05.01.2012.
 • Parikka J. 2010. Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Shannon C. 1993. Collected Papers, IEEE Press, New York.
 • Shrödinger E. 1998. Czym jest życie oraz Umysł i materia. Szkice autobiograficzne, tłum. S. Amsterdamski, Prószyński i Ska, Warszawa.
 • Simondon G. 2011. On the Mode of Existence of Technical Objects, tłum. N. Mellamphy, D. Mellamphy, „Deleuze Studies” 2011, vol. 5.
 • Wheeler J.A. 1994. At Home in the Universe, American Institute of Physics, New York.
 • Wilson S. 2003. Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology, The MIT Press, Cambridge.
 • Wilson S. 2010. Art + Science Now, Thames and Hudson, New York.
 • Zielinski S. 2010. Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2ceff28-6764-47ee-8b3c-ccabcc993ee4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.