Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 | 187-190

Article title

EORTC QLQ-15 PAL questionnaire as tool for determining the quality of life of patients with pancreas adenocarcinoma – preliminary study

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Contributors

References

 • Susło R, Trnka J, Drobnik J. Statystyczne spojrzenie na żniwo śmierci w regionie dolnośląskim. In: Kolbuszewski J, ed. Problemy współczesnej tanatologii: medycyna – antropologia kultury – humanistyka. Vol. 12. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 2008:123–128 (in Polish).
 • Drobnik J, Susło R, Pirogowicz I, et al. Wybrane choroby układu oddechowego, pokarmowego i wydalniczego jako przyczyny leczenia w szpitalach Dolnego Śląska w aspekcie chorób odtytoniowych. Przegl Lek 2006; 63(10): 1140–1141 (in Polish).
 • Mack T, Yu M, Hanisch R, et al. Pancreas cancer and smoking, beverage consumption, and past medical history. J Natl Cancer Inst 1986;76(1): 49–60.
 • Kollbek P, Lenkiewicz L, Kostecka-Jończak J, et al. Questionnaire-based evaluation of health-preserving behaviours in pregnant women in Lower Silesia region. Bad Nauk 2007; 21(2): 104.
 • Susło A, Lewandowska A, Drobnik J, et al. Trudności diagnostyczne w przypadku rozsianych oraz rzadkich nowotworów jamy brzusznej.Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 1234–1236 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Badanie histopatologiczne tkanek jako podstawa wnioskowania lekarskiego w przypadkach niewyjaśnionych zgonów. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 693–695 (in Polish).
 • Porta M, Fabregat X, Malats N, et al. Exocrine pancreatic cancer: symptoms at presentation and their relation to tumour site and stage.Clin Transl Oncol 2005; 7(5): 189–197.
 • Lewandowska A, Susło A, Paradowski L, et al. Trudności w rozpoznawaniu guzów trzustki – rola lekarza POZ . Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 385–388 (in Polish
 • Trnka J, Gęsicki M, Susło R, et al. Death as a result of violent asphyxia in autopsy reports. Adv Exp Med Biol 2013; 788: 413–416.
 • Trnka J, Susło R, Szleszkowski Ł. Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku. In: Kowalski J, Szukalski P, eds. Nasze starzejące się społeczeństwo:nadzieje i zagrożenia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2004: 223–226 (in Polish).
 • Trnka J, Susło R, Drobnik J, et al. Legal-medical aspects of the euthanasia. Bad Nauk 2007; 21(2): 60.
 • Kurowska K, Turkowska J. Life orientation and coping styles in families of terminally ill cancer patients. Współcz Onkol 2008; 12(6):283–289.
 • Krawczyk J, Świeboda-Sadlej A. Nutritional interventions in cancer patients. Współcz Onkol 2010; 14(6): 397–402.
 • Lizak A, Kałmuk A, Huras B, et al. The cancer cachexia syndrome – aetiopathogenesis and current knowledge. Współcz Onkol 2003;7(6): 441–447.
 • Rolski J, Pawlicki M. Treatment of cancer associated anaemia. Współcz Onkol 2001; 5(5): 222–225.
 • Rolski J, Pawlicki M, Zemełka T. Management of disease related anaemia in cancer patients. Współcz Onkol 2002; 6(10): 654–663.
 • Wysocki P. Unconventional, alternative and complementary therapies in oncology: hope or curse. Współcz Onkol 2004; 8(4): 227–232.
 • EO RTC Quality of Life Group. Addendum to the EO RTC QLQ-C30 Scoring Manual: Scoring of the EO RTC QLQ-C15-PAL [cited: 8.05.2017].Available from URL: http://groups.eortc.be/qol/eortc-qlq-c15-pal.
 • Jasińska M, Tracz M, Kurczewska U, et al. Assessment of change of quality of life in hospitalized terminally ill cancer patients. Współcz Onkol 2010; 14(5): 333–339
 • Kurpas D, Ciąglewicz J, Hans-Wytrychowska A, et al. Jakość życia chorych w przewlekłych schorzeniach układu krążenia oceniana kwestionariuszem SF-36. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(3): 709–711 (in Polish).
 • Roth H, Siankowski M, Sapilak B, et al. Struktura i koncepcja opracowania kwestionariusza oceny jakości zdrowia środowiska studenckiego.Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 1045–1047 (in Polish).
 • Uchmanowicz I, Jankowska B, Molka E. Narzędzia pomiaru jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Fam Med PrimCare Rev 2009; 11(1): 88–93 (in Polish).
 • Wróblewska I, Steciwko A. Ocena kwestionariusza do badania jakości życia osób w podeszłym wieku przebywających w ośrodkach opieki. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 307–312 (in Polish).
 • Bartoszek E, Kiciński P, Przybylska-Kuć S, et al. Przydatność Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zaburzeń oddychania w czasie snu. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(2): 77–78 (in Polish

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2cf7aa5-1caf-4544-989c-ecd8ce71cce1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.