PL EN


2018 | 2(54) | 71-81
Article title

Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych wsi polskich w latach 1964-1988 i 1989-2013

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of selected demographic coefficients of Polish villages in the years 1964-1988 and 1989-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano porównania dynamiki i struktury zjawisk demograficznych wsi polskich w latach 1964-1988 oraz 1989-2013. Aby badane okresy łatwiej było porównywać, przyjęto w obu przypadkach tę samą liczbę 25 lat. Wybór badanych okresów nie jest jednak zupełnie przypadkowy, ponieważ w latach 1964-1988 odnotowano dość dużą umieralność, zaś okres 1989-2013 obejmuje lata przemian ustrojowych w Polsce po upadku socjalizmu. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego GUS z 2016 roku. Zastosowano analizę porównawczą wybranych wskaźników dotyczących demografii, analizę statystyczną korelacji, podstawowych statystyk opisowych oraz wykorzystano interpretację wybranych wskaźników dotyczących demografii. Artykuł kończą stosowne wnioski związane z przeprowadzoną analizą.
EN
The article compares the dynamics and structure of demographic phenomena of Polish villages in the years 1964-1988 and 1989-2013. To facilitate the comparison, both periods were adopted the same number of 25 years for the reasons given in the article. The Statistical Statistical Yearbook of 2016 was used to conduct comparative studies. Correlation analysis was used, basic descriptive statistics and selected indicators concerning demography were compared. The article ends with relevant conclusions related to the analysis carried out.
Year
Issue
Pages
71-81
Physical description
Dates
published
2018-12-14
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2003.
  • Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa: 1999.
  • Kowgier H., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii, WNT, Warszawa 2011.
  • Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. W świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, Wyd. SGH, Warszawa 1999.
  • Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa 2016.
  • Statystyka, red. J. Hozer, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2d2fa84-b041-4fa1-b1b5-d0542771090e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.