Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 11 | 67-95

Article title

Szwajcaria nie zawsze poetyczna: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński

Content

Title variants

EN
Not-so-poetic Switzerland: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper looks closely at the representation of Switzerland in the works of three no-table Polish Romantic poets: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Zygmunt Krasiń-ski. The author analyzes the nineteenth-century myth of Switzerland, which included: Alpine flora and fauna, federalism, the figure of J.J. Rousseau, the state’s proverbial peace and quiet, and its hospitality towards refugees. As it turns out, while writing about Switzerland Polish poets draw heavily on the cultural stereotypes, but, at the same time, treat this country with reserve. Switzerland is perceived as a transit state on the way to desired Italy; as a place inhabited by people of “foreign mentality”, followers of rational Protestantism; and their culture seems not only provincial but underdeveloped.

Year

Issue

11

Pages

67-95

Physical description

oryginalny artykuł naukowy

Dates

published
2014-01-15

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Aleksandrowicz T., Obraz historiografii rzymskiej w wykładach lozańskich Adama Mic-kiewicza. W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza, red. A. Nawarecki, B. Mytych--Forajter. Katowice 2006
 • Andrzejewski M., „Ta Szwajcaria to raj ziemski”. Obraz Szwajcarii w polskiej publicy-styce, wspomnieniach i beletrystyce (1870-1918), Gdańsk-Sopot 2007
 • Axer J., Mickiewicz – zbuntowany filolog klasyczny (wypowiedź niebezinteresowna). W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza, red. A. Nawarecki, B. Mytych-Forajter. Ka-towice 2006
 • Bełza S., Echa Szwajcarji. Warszawa 1927
 • Bronarski A., Adam Mickiewicz i jego stosunek do Szwajcarii. W setną rocznicę śmierci. Genewa 1956
 • Bronarski A., Poemat Słowackiego „W Szwajcarii” i jego geneza. W: Juliusz Słowacki 1809-1849, księga zbiorowa w stulecie zgonu, oprac. W. Folkierski, M. Giergiele-wicz, S. Stroński. Londyn 1951
 • Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988
 • Dąbrowski K., Polacy nad Lemanem w XIX wieku. Warszawa 1995
 • „Der letzte Ritter und erste Bürger im Osten Europas”. Kościuszko, das aufständische Reformpolen und die Verbundenheit Zwischen Polen und der Schweiz, red. H. Haumann und J. Skowronek, Basel-Frankfurt am Main 2000
 • Die polnisch-schweizerische Beziehungen im laufe der Jahrhunderte, t. 1, Schweizeri-sches Central-Comite für Polen 1945
 • Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, oprac. C. Zgorzelski. Warszawa 1997
 • Florkowska-Frančić H., Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey. Z dziejów polskich orga-nizacji w Szwajcarii w latach 1914-1917. Kraków 1997
 • Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii, red. B. Rowińska-Januszewska. Poznań 2004
 • Florkowska-Frančić H., Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wrocław-Kraków 1976
 • Gotthelf J., Erzählungen und Bilder aus dem Volksleben der Schweiz, t. 2. Berlin 1850
 • Kaczyńska L., Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945-2000). Gdańsk 2006
 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. J. Sawrymowicz przy współ-pracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego. Wrocław 1960
 • Konopka J.A., Kościuszko w Szwajcarii. Fakty, tradycje, pamięć. Genève 2007
 • Kowalczuk U., „Konserwatywny antymodernista”. Szkic na marginesie „Wykładów o sztu-ce” Jakoba Burckhardta. „Przegląd Humanistyczny” 2011, z .1
 • Krasiński Z., Listy do ojca, oprac. S. Pigoń. Warszawa 1963
 • Kunce A., Jak podjąć to, co inne? W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza, red. A. Nawarecki, B. Mytych-Forajter. Katowice 2006
 • Libera L., W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim. Kraków 2001
 • Lutosławski W., Polish Messianism, b. r. i miejsca
 • Ławski J., Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. Gdańsk 2008
 • Ławski J., Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński. Białystok 2003
 • Ławski J., Wstęp do J. Słowacki, Horsztyński, oprac. J. Ławski, BN S.I, nr 236. Wrocław 2009
 • Masłowski M., Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackie-go. Izabelin 2001
 • Mickiewicz A., Nad wodą wielką i czystą... W: idem, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798--1998, t. 1, Wiersze, oprac. C. Zgorzelski. Warszawa 1993
 • Mickiewicz A., Legion polski. Trybuna Ludów, tłum. L. Płoszewski, oprac. S. Kienie-wicz. W: idem, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, t. XII. Warszawa 1997
 • Mickiewicz A., Sofiówka [Przekład łaciński początku Sofiówki Trembeckiego]. W: idem, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, oprac. C. Zgorzelski. Warszawa 1993
 • Mickiewicz A., Utwory wybrane, t. V, Listy wybrane. Warszawa 1957, list do Ignacego Domeyki, Suisse, Lausanne, 8 novembere 1839
 • Między „rajem” a „więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii, red. B. Rowińska-Januszewska. Poznań 2004
 • Niewiara A., Wyobrażenie o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. Katowice 2000
 • Odyniec A.E., Listy z podróży, t. 2, oprac. M. Toporowski, wstęp M. Dernałowicz. War-szawa 1961
 • Rymkiewicz J.M., Siwicka D., Witkowska A., Zielińska M., Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2001
 • Sergl A., Mąż. Koncepcja płci w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, tłum. K. Krzemieniowa. W: Ciało. Płeć. Literatura. Prace ofiarowane Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Hornung, M. Jędrzejczak , T. Korsak. War-szawa 2001
 • Słowacki J., Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, oprac. Z. Krzyżanowska, t. VI. Wro-cław 1990
 • Słowacki J., Listy do matki, oprac. Z. Krzyżanowska. W: idem, Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, t. VI. Wrocław 1990
 • Słowacki J., Poematy. Nowe wydanie krytyczne, t. I, Poematy z lat 1828-1839, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2009
 • Słowacki J., Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005
 • Strzyżewski M., Michał Podczaszyński – zapomniany romantyk. Toruń 1999
 • Sudolski Z., Zygmunt Krasiński. Opowieść biograficzna. Warszawa 1997
 • Watrach J., Demitologizacja Szwajcarii i paradygmatu szwajcarskości w krytycznym świetle rodzimej literatury. W: Między „rajem” a „więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii, red. B. Rowińska-Januszewska. Poznań 2004
 • Wieliński B.T., Mają mówić po szwajcarsku. „Gazeta Wyborcza” z 20 maja 2011
 • www.cytaty.info/autor(jeremiasgotthelf1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
20-83-4721

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2d3b068-1514-4429-a538-4900aa0b4d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.