Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 184 | 134-152

Article title

Internet w działalności polskich przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Internet Applications in Functioning of Polish Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój technologii i narzędzi internetowych niesie ze sobą wiele możliwości i szans, od wykorzystania których w dużym stopniu jest uzależniony rozwój współczesnych podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest ocena stopnia i specyfiki wykorzystania internetu w działalności polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem porównań międzynarodowych. Przeprowadzona analiza wskazuje na pewne problemy polskich firm z pełnym wykorzystaniem funkcjonalności internetu, ale też zwraca uwagę na niedostatki w zakresie jakości dostępnych danych i sugeruje ostrożność w ich interpretacji oraz kontynuację badań w tym zakresie.
EN
Progress of technology and growing number and complexity of Internet tools brings numerous possibilities, that modern companies must properly take advantage of in order to grow. The goal of this paper is to provide an analysis of the degree in which the Internet use plays a role in activities of Poland-based companies, including comparing them to international companies. The analysis shows certain problems polish companies face when it comes to proper application of possibilities given by the Internet, while at the same time shows imperfection and incompleteness of available research data, suggesting careful approach to any interpretations and necessity of ongoing research.

Year

Volume

184

Pages

134-152

Physical description

Contributors

References

 • Dąbrowski T., Strony internetowe jako element komunikowania tożsamości. Przypadek banków, "Marketing i Rynek" 2012, nr 2.
 • Dean D., Digande S., Field D. et al., The Internet Economy in the G-20, The Boston Consulting Group, Boston 2012.
 • Europejska agenda cyfrowa, http://ec.europa.eu/digital-agenda (28.08.2013).
 • i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 2005, http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/81718541PL6.pdf (28.08.2013).
 • Impact of Internet Revolution in Business, Management Study Guide (MSG), http://managementstudyguide.com/impact-of-internet-revolution-in-business.htm (23.09.2013).
 • Information Society Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information _society/data/database (20.10.2013).
 • Krcmar, H., Bohm, M., Friesike, S., Schildhauer, T., Innovation, Society and Business: Internet-Based Business Models and Their Implications, HIIG Discussion Paper Series No. 2012-07, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 209422 (23.08.2013).
 • Manyika J., Chui M., Brow B. et al., Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, McKinsey Global Institute, New York 2011.
 • Manyika J., Chui M., Bughin J. et al., Disruptive Technologies: Advances that Will Transform Life, Business and Global Economy, McKinsey Global Institute, New York 2013.
 • Manyika J., Roxburgh Ch., The Great Transformer: The Impact of the Internet on Economic Growth and Prosperity, McKinsey Global Institute, New York 2011.
 • Mazurek G., Promocja w Internecie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K Śliwińska, M. Pacut, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD, Paris 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Statistics on Enterprises (NACE Rev 2 in ACCESS), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/information_society/data/comprehensive_databases (19.10.2013).
 • Stecyk A., Internetowe serwisy e-commerce, w: Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • The Connected Continent: How the Internet Is Transforming the Australian Economy, Deloitte Access Economics, August 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Australia/Local%20Assets/Documents/Services/Corporate%20Finance/Access% 20Economics/Deloitte_The_Connected_Continent_Aug_2011.pdf (30.09.2013).
 • The Global Competitivenss Report 2013-2014, WEF, Geneva 2013.
 • The Global Information Technology Report 2001-2002. Readiness for the Networked World, World Economic Forum and Harvard University, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, Geneva 2009.
 • The Global Information Technology Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • The Global Information Technology Report 2010-2.
 • 011, World Economic Forum, Geneva 2011. The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum, Geneva 2012.
 • The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum, Geneva 20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2da5a0e-c094-41a5-90dd-0b33b2381161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.