Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 1(490) | 13-18

Article title

PRACOWNICY OCHRONY W ŚWIETLE USTAWY DEREGULACYJNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
SECURITY GUARDS IN VIEW OF SO-CALLED "DEREGULATION'S ACT"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 2013 r. zdecydowano o ułatwieniu dostępu do wielu profesji. Punkt ciężkości położono m.in. na deregulację zawodu ochraniarza. Uwzględniono wtedy żądania branży co do ograniczenia liczby osób niepełnosprawnych oraz Zakładów Pracy Chronionej, jednak zmiany poszły znacznie głębiej. W praktyce nie udało się zredukować liczby Zakładów Pracy Chronionej ani osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy dokonali przesunięć pracowników niepełnosprawnych na inne stanowiska, gdzie nie jest wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu. Dzięki temu nie utracili statusu ZPCh. Wzrosły jednak koszty utrzymania kwalifikowanych pracowników ochrony związane z obowiązkowymi badaniami i szkoleniami.
EN
In 2013 was decided about making easier the access to many professions. The center of the gravity was putting on the deregulation of security guard profession. Demands of the branch were considered in connection with limitation the numbers of disabled people and Work-Protected Institutions, but the changes went considerably deeper. In practice it wasn't successful to reduce the number of Work-Protected Institutions and disabled people in branch of security people and property. Entrepreneurs moved disabled workers on different offices, where isn't required possession the authorization to serve as a security guard. Thanks to this, they didn't lose the status Work-Protected Institutions. Costs of maintenance of qualified security guards increased, what was connected with compulsory examinations and trainings.

Year

Volume

42

Issue

Pages

13-18

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

  • Kosikowski C. (2007), Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa.
  • Kosikowski C. (2013), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  • Suchodolska M. (2014), Cieciolandia, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 31.
  • STRONY INTERNETOWE
  • www.policja.gov.pl [dostęp 05.09.2014]
  • www.ochronaforum.eu [dostęp 05.09.2014]
  • www.securityguard.pl [dostęp 05.09.2014]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e053b9-7150-4a49-983c-f8fc8f121a76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.