Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 95 | 4 | 306-315

Article title

O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych

Authors

Title variants

EN
On the difficulties in analysing semantic borrowings and calques

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest opis problemów, jakie może napotkać badacz zajmujący się angielskimi zapożyczeniami semantycznymi i kalkami frazeologicznymi funkcjonującymi w polszczyźnie. Pod uwagę wzięto m.in. konieczność odróżnienia zapożyczeń semantycznych od rodzimych innowacji semantycznych, kalk frazeologicznych od rodzimych neofrazeologizmów czy wreszcie angielskich zapożyczeń semantycznych od kalk. W artykule zostały omówione kryteria, jakie mogą być pomocne przy tego typu rozróżnieniach: leksykograficzne, korpusowe, semantyczne, analogii, kulturowe oraz źródła tekstu.
EN
The aim of the present paper is to describe the problems connected with the analysis of English semantic borrowings and calques functioning in Polish. Among others, the problems connected with distinguishing between (1) semantic borrowings and native semantic innovations, (2) calques and native phraseological innovations and (3) English semantic borrowings and English calques are discussed. Certain criteria, which might be useful in such differentiation, are also presented: they include the lexicographical criterion, corpus analysis, semantic criterion, the criterion of analogy, the criterion connected with cultural issues and the criterion of the text source.

Journal

Year

Volume

95

Issue

4

Pages

306-315

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e2abe0-4238-4ea1-8a8e-2cc29229c6ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.