Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2000 | 2(7) | 85-104

Article title

Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

85-104

Physical description

Dates

published
2000-12-31

Contributors

References

 • Baran B., Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka, Warszawa – Poznań 1981.
 • Bolechowska M., Krawczyk E., Wybrane problemy rozwoju emocjonalnego sześciolatków z rodzin rozbitych, [w:] Bolechowska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny, Katowice 1983.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992.
 • Braun-Gałkowska M., Patologia i terapia postaw rodzinnych. Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1984/85, Lublin 1988.
 • Braun-Gałkowska M., Test Rysunku Rodziny, Lublin 1985.
 • Brzozowski P., Postawy wychowawcze rodziców, a agresywność dzieci, [w:] Pospiszyl K. (red.), Z badań nad postawami rodzicielskimi, Lublin 1988.
 • Dąbrowska-Caban Z., Różnicujący wpływ płci na stosunki wzajemne w rodzinie, [w:] „Problemy Rodziny” nr 5/1993.
 • Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1992.
 • Frydrychowicz A., Rysunek Rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, Poznań 1984.
 • Hań-Ilgiewicz N., Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej, Warszawa 1966.
 • Harwas-Napierała B., Rola rodziny w przygotowaniu młodzieży do dorosłości, [w:] „Problemy Rodziny” nr 3/1993.
 • Hornowska E., Paluchowski W., Rysunek postaci ludzkiej Goodenough Harrisa, Poznań 1987.
 • Hornowski B., Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej, 1982.
 • Jarosz M., Problemu dezorganizacji rodziny, Warszawa 1979.
 • Kawula S., Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 7/1988.
 • Łapkowska S., Rodzina w projekcji rysunkowej dziecka, [w:] „Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze” nr 6, Nauki Pedagogiczne 1979, z. 2.
 • Obuchowska J. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.
 • Obuchowska J., Okres dorastania, Warszawa 1983.
 • Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1966.
 • Plopa M., Konstelacje postaw rodzicielskich w percepcji młodzieży, [w:] Ziemska M. (red.), Z badań nad integracją małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, CPBP 09.02.
 • Pospiszyl K., Ojciec, a rozwój dziecka, Warszawa 1980.
 • Pospiszyl K. (red.), Z badań nad postawami rodzicielskimi, Lublin 1988.
 • Radochoński M., Rodzina jako system psychospołeczny, [w:] „Problemy Rodziny” nr 5/1986.
 • Radochoński M., Wybrane problemy metodologiczne w badaniach rodziny jako systemu psychospołecznego, [w:] Rodzina jako system interakcji, Lublin 1988.
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.
 • Rembowski J., Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, Warszawa 1975.
 • Rembowski J., Postawy rodzicielskie w odczuciu młodzieży dorastającej, [w:] Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1980.
 • Rembowski J., Stosunki emocjonalno-społeczne w rodzinach marynarskich jedno-, dwu- i trójdzielnych, o czasowej nieobecności ojca, [w:] Wołoszynowa L. (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria II tom XI, Warszawa 1984.
 • Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972.
 • Sękowska Z., Problem akceptacji dziecka w rodzinie, [w:] „Zagadnienia Wychowawcze, a Zdrowie Psychiczne” nr 1-2/1979.
 • Siemek D., Problemy wychowawcze wieku dorastania, Warszawa 1986.
 • Siwek D., Potrzeby dziecka, a wychowanie w rodzinie, [w:] „Chowanna” 1982, z. 3.
 • Skorupska-Sobańska J., Stosunki między młodzieżą, a dorosłymi, [w:] Wołoszynowa L. (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria II tom VII, Warszawa 1970.
 • Stokłosa B., Specyficzne warunki wzrastania dziecka w rodzinie niepełnej, [w:] „Psychologia Wychowawcza” nr 4/1981.
 • Tyszkowa M. (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, Poznań 1985.
 • Zaborowski Z., Koncepcja rozwoju społecznego dziecka, [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1/1969.
 • Ziemska M., Rodzina, a osobowość, Warszawa 1979.
 • Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1980.
 • Ziemska M. (red.), Rodzina jako system interakcji, Lublin 1988.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e45edd-7c07-4dbe-88ac-dd69c614565b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.