Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 33-44

Article title

Travel coaching jako forma edukacji ustawicznej ludzi dorosłych

Content

Title variants

EN
Travel coaching as a form of continuous education for adults

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiłam travel coaching jako jedną z form edukacji ustawicznej ludzi dorosłych. Edukacja ustawiczna przejawia się w wielości form dostosowanych do procesu uczenia się w ciągu całego życia ludzi. Travel coaching jest rodzajem coachingu odbywającym się w czasie fizycznej podróży. Jego zadanie polega na osiągnięciu celów wyznaczonych indywidualnie przez uczestników. Pomaga w nabywaniu nowych umiejętności i kształtowaniu wiedzy potrzebnych w dorosłym życiu. Ponadto przejawia się w nauce, która ma na celu sprostanie nowym wyzwaniom potrzebnym do realizowania zadań zawodowych i osobistych ludzi. W związku z tym travel coaching może być nazwany formą edukacji ustawicznej.
EN
In my article I focused on travel coaching which is one of the forms of continuous education for adults. Continuous learning has many forms. They have connections with learning process for all human’s life. Travel coaching is coaching which takes place during a journey. Its aim is to concentrate on individual goals of participants. This process helps people in building new skills and knowledge. They are needed in adult life. Such, new abilities help in realizing goals in professional and private life. For this reason we can name travel coaching as a form of continuous education.

Year

Issue

1

Pages

33-44

Physical description

Dates

published
2018-06-20

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Beata Marciniak, http://beatamarciniak.pl/ [6.11.2017].
 • Bennewicz M., Podróż Bohatera_Kreta, http://blog.bennewicz.pl/podroz-bohatera_kreta/ [6.11.2017].
 • Biała Księga Komisji Europejskiej „Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa”, Warszawa 1997.
 • Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 2005.
 • Bresser F., Wilson C., Czym jest coaching?, [w:] Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, red. J. Passmore, przeł. B. Grabska-Siwek, G. Siwek, Warszawa 2012.
 • Cellary W., Społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo wiedzy?, https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/313-spoleczenstwo-informacyjne-czy-spoleczenstwo-wiedzy [06.11.2017].
 • Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, przeł. W. Rabczuk, Warszawa 1998.
 • Demetrio D., Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika, t. 3, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, red. T. Pilch, Warszawa 2007.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Poznań 2000.
 • Gancarz A., Heurystyka Sokratesa, [w:] Paideia starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Murzyn, Kraków 2011.
 • Gilligan S., Dilts R., W podróży bohatera: zasady i procesy życia pełnego sensu i znaczenia, „Coaching Review. Rocznik Centrum Coachingu – Akademia Leona Koźmińskiego” 2010, nr 1.
 • Karpińska A., Edukacja szkolna podstawą edukacji całożyciowej, [w:] Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa 2008.
 • Kidd R.J., The Implications of Continuous Learning, Toronto 1966.
 • Kimsey-House H., Kimsey-House K., Sandahl P., Whitworth L., Coaching koaktywny, przeł. M. Piechnik-Potęga, Warszawa 2014.
 • Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych, przeł. M. Habura, A. Nizińska, R. Ligus, Warszawa 2009.
 • Kot S., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 2010.
 • Kreta 2013. Wyprawa coachingowa, http://coachingtravel.pl/?portfolio=kreta-2013 [24.02.2018].
 • Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, przeł. G. Skoczylas, Warszawa 2010.
 • Magiera E., Starość w poglądach Jana Amosa Komeńskiego, [w:] Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin 2007.
 • Marciniak Ł.T., Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, Kraków 2009.
 • Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa 2007.
 • Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000.
 • Muszyński M., Wrona M., Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej, „Coaching Review. Rocznik Centrum Coachingu – Akademia Leona Koźmińskiego” 2014, nr 1.
 • O nas. Norman Bennet Group, http://coachingtravel.pl/o-nas/ [6.11.2017].
 • Paryż – szkolenie Clean Coaching, https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/75014-paris/paryz-szkolenie-clean-coaching-100565/ [24.02.2018].
 • Podwysocka J., Możliwości wykorzystania procesu coachingu przez nauczycieli pracujących z młodzieżą, [w:] „Z badań nad tradycją polskie pedagogiki” 2017, t. 5.
 • Podwysocka J., profil LinkedIn, https://www.linkedin.com/in/juliapodwysocka/ [6.11.2017].
 • Półturzycki J., Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda, Jacques’a Delorsa i polskiej strategii z 2003 roku, [w:] Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa 2008.
 • Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2008.
 • Smółka P., Podejście oparte na dowodach w coachingu: istota oraz implikacje dla praktyki, „Coaching Review. Rocznik Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego” 2011, nr 1.
 • Sokołowska E., Co psychologia biegu ludzkiego życia może wnieść do praktyki coachingu?, „Coaching Review. Rocznik Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego” 2011, nr 1.
 • Stachowiak B., Nauczyciel andragog wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław 2010.
 • Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, przeł. A. Sawicka-Chrapkowicz, Poznań 2013.
 • Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Poznań 1994.
 • Wawrzyniak J., Warsztaty biograficzne formą analizy wkraczania w dorosłość w kontekście pamięci ludzi starszych, [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, red. M. Pakuła, A. Dudak, Lublin 2009.
 • Wąsiński A., Znaczenie generatywności w osiąganiu dorosłości przez współczesnego człowieka, „Edukacja dorosłych” 2015, nr 1 (72).
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
 • Wujec B., Geneza i definicje coachingu, „Coaching Review. Rocznik Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego” 2012, nr 1.
 • Wyprawa z rozwojem osobistym na Krecie, http://normanbenett.pl/wyprawa-z-rozwojem-osobistym-na-krecie/ [6.11.2017].
 • Zimmermann J., Neyer F.J., Do we become a different person when hitting the road? Personality development of sojourners, http://psycnet.apa.org/buy/2013-20588-001 [24.02.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2e4d99d-6d73-4934-9af3-ad3d76623d2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.