Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 13 | 2 | 161-182

Article title

System wartości a poznawcze i społeczne wymiary religijności

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The values system and cognitive and social dimensions of religiosity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcia wartości i religijności wydają się ze sobą powiązane, zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wartości, będąc czynnikami motywacyjnymi, mogą wpływać na strukturę religijności i określać jej charakter. Jednocześnie religia - jako system pojęć i standardów zachowań - dostarcza stabilnego oparcia dla hierarchii wartości. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie powiązań wartości z poznawczymi i społecznymi wymiarami religijności, a także określenie charakteru i siły tych relacji. Badania przeprowadzono wśród 247 osób (kobiety i mężczyźni) w wieku 18-56 lat. W badaniach zastosowano trzy narzędzia: Skalę Wartości Schelerowskich, Skalę Przekonań Postkrytycznych oraz Skalę Centralności Religijności. Rezultaty badania wskazują na związki systemu wartości z poznawczym i społecznym funkcjonowaniem jednostki w zakresie życia religijnego. Wartości hedonistyczne wiążą się ze stylem myślenia charakteryzującym się krytycznym podejściem do treści religijnych i relatywnym rozumieniem zagadnień transcendentnych, a także z intensywnością praktyk religijnych i form kultu. Wartości święte, religijne i patriotyczne związane są ze stylem myślenia odznaczającym się stabilnością i akceptacją treści religijnych, ale także z refleksyjnym podejściem do rzeczywistości transcendentnej. Istotnym rezultatem badań było wskazanie, że system wartości jest silniej związany ze społecznymi niż poznawczymi wymiarami religijności.
EN
Understanding the complex relationships between values and religiosity may provide a better understanding of what is the role of values in social life and what it means to be religious. Values express what people believe to be good or bad, and what they think should or should not be done. Similar aspects of normative behaviour can be found in religion which can imply mutual connections. This article focuses on the issue of relationships between values and religiosity from cognitive and social perspectives. The study involved 247 subjects (women and men) aged 18-56. Three scales were employed to conduct the research: Post-critical Beliefs Scale, Centrality of Religiosity Scale, Scale of Scheler's Values. The results confirmed strong relations between the values system and religiosity dimensions. Both cognitive and social dimensions of religiosity are connected with value systems. People who are more committed to religion attribute relatively lower importance to values that express the motivations to follow one's sensuous hedonistic desires, and the motivation to care about vitality. At the same time they attribute relatively high importance to sacred values both in the aspects of religion and secularity. Regression analyses results revealed an interesting issue regarding internal structure of religious life: values are related to social dimensions of religiosity stronger than cognitive ones.

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

161-182

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

author
  • Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny Uniwersytetu Opolskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2ea3a9b-6ad7-4db7-a2a7-3843c6f59b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.