Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 55 | 28-37

Article title

Potencjał recepcyjny gminy stronie śląskie i możliwości jego wykorzystania na potrzeby turystyki rodzinnej

Content

Title variants

EN
The reception potential of the Stronie Śląskie municipality and its accessibility for family tourism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. Accommodation is the most important component and a basic measure of tourism development. Family tourism is a significant tourist sector and families travelling with children expect some special services and amenities in hotels. The aim of the paper is to assess the reception potential of the Stronie Śląskie municipality in terms of family tourism. Material and methods. The authors considered the size and structure of the accommodation facilities and examined their adaptation for families with children. The methods were: secondary source analysis, diagnostic poll, and direct observation. Results. The accommodation facilities in the Stronie Śląskie municipality turned out relatively well adapted to the needs of family tourism. They are usually small, family-owned businesses and do not offer a wide variety of programs and entertainment for children, although they observe new trends and try to follow them. Conclusions. The issue of tourist facilities adaptation for families is an important and rarely undertaken subject of research interest. The paper presents part of a wider research project referring to Lower Silesia as a family-friendly destination.

Year

Volume

55

Pages

28-37

Physical description

Dates

published
2017-01-30

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • BDL. Pobrano 10.08.2016 r. z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
 • Birchler, K.M. (2012). A vacation within a vacation: an examination of how child participation in day programs during family vacations influences parental satisfaction with the vacation. Carbondale: Southern Illinois University.
 • Brey, E.T., Lehto, X. (2008). Changing family dynamics: A force of change for the family-resort industry? International Journal of Hospitality Management, 27, 241–248.
 • Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce. Pobrano 10.08.2016 r. z: https://turystyka.gov.pl/cwoh/index
 • Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (2016). Ewidencja obiektów noclegowych gminy Stronie Śląskie [dokument niepublikowany].
 • Cieplik, J., Gruszka, I., Smolarski, T. (2012). Baza noclegowa Wrocławia a zapotrzebowanie na usługi noclegowe w trakcie Mistrzostw Europy Euro 2012. Zeszyty Naukowe Ekonomi­czne Problemy Usług, 699, 315–327.
 • Dominici, G., Guzzo, R. (2010). Customer satisfaction in the hotel industry: A case study from Sicily. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 3–12.
 • Encouraging a family friendly environment in Singapore (2012). Pobrano 16.08.2016 r. z: http://www.bca.gov.sg/barrierfree/others/mcds.pdf
 • Gaines, B., Hubbard, S.S., Witte, J.E., O’Neill, M.A. (2004). An analysis of children’s programs in the hotel and resort industry market segment. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 5(4), 85–99.
 • Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
 • Gruszka, I., Ilnicki, D., Krajewska-Smardz, A. (2015). Hostele jako nowy element infrastruktury noclegowej Wrocławia. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 51, 66–75.
 • Habibah, A., Hamzah, J., Er, A.C., Buang, A., Selvadurai, S. (2015). Appraisal of family-friendly tourism in Malaysia. Tourismos, 10(1), 37–62.
 • Hamerska, V. (2016). Kryteria VIII edycji konkursu „Hotel przyjazny rodzinie”. Pobrano 01.07.2016 r. z: http://www.rodzinawhotelu.pl/4-Biezaca_Edycja_VIII-13-Kryteria_oceny.html
 • Kazembe, C., Mwando, M., Nyarota, M., Muyambo, R. (2015). Family friendly services and customer satisfaction in Zimbabwean resort. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2). Pobrano 16.08.2016 r. z: http://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article14vol4(2)_july-nov_2015.pdf
 • Kowalczyk-Anioł, J., Włodarczyk, B. (2011). Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne (s. 9–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Kowisuth, P., Phetvaroon, K. (2016). Factor influence hotel selection of tourists travelling with children. Pobrano 05.09.2016 r. z: https://www.apacchrie2016.com/images/Papers/APacCHRIE_2016_paper_153.pdf
 • Łazarkowie, M. i R. (2002). Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Makens, J.C. (1992). Children at resorts: customer service at its best. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(4), 25–36.
 • Nestoroska, I. (2010). Animation programs’ role in hotels’ offer enrichment. 20th Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2010. New trends in tourism and hospitality management. Opatija, Chorwacja, 1561–1568.
 • Obrador, P. (2012). The place of the family in tourism research: domesticity and thick sociality by the pool. Annals of Tourism Research, 39(1), 401–420.
 • Oparka, S., Nowicka, T. (2008). Technik hotelarstwa. Organizacja pracy w hotelarstwie. Skrypt do nauki zawodu. Warszawa–Kudowa-Zdrój: Wydawnictwo Maria.
 • Sala, K. (2015). Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 301–313.
 • Schänzel, H., Yeoman, I. (2015). Trends in family tourism. Journal of Tourism Futures, 1(2), 141–147.
 • Stringam, B.B. (2008). A comparison of vacation ownership amenities with hotel and resort hotel amenities. Journal of Retail and Leisure Property, 7(3), 186–203.
 • Szostak, D. (2009). Wzajemne relacje między turystyką, hotelarstwem a gastronomią. W: A. Panasiuk, D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie (s. 28–32). Warszawa: PWN.
 • Świstak, E., Sawicka, B., Świątkowska, M. (2013). Baza noclegowa jako czynnik rozwoju turys­tyki w województwie warmińsko-mazurskim. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15(37/4), 313–320.
 • The kids are in flight (2012). Largetail. Pobrano 20.08.2016 r. z: http://www.coolhunting.com/travel/kids-take-flight.php.
 • Wagner, W., Krupa, J. (2010). Ocena potencjału turystycznego obiektów zbiorowego zakwaterowania powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego. W: B. Meyer (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (590), Ekonomiczne Problemy Usług, 52, Potencjał turystyczny, Zagadnienia przestrzenne (s. 255–269).
 • Wilczyński, J. (2007). Hotel i jego infrastruktura. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
 • Wyrzykowski, J. (red.) (2004). Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju. Wrocław: AWF.
 • Wysokiński, J. (2005). Europejski rynek hotelowy. Studia Turystyczne, 2, 92–93.
 • Yeoman, I., McMahon-Beattie, U., Lord, D., Parker-Hodds, L. (2012). Family tourism, demography and social trends: an analysis of the UK market. W: H. Schänzel, I. Yeoman, E. Backer (red.), Family tourism: multidisciplinary perspectives (s. 30–49). Bristol: Channel View.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie (2003). Stronie Śląskie – Wrocław: Rada Miejska w Stroniu Śląskim.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2ec6dbd-3bdc-4f1d-bce2-d91838479753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.