Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(14) | 99-109

Article title

Kontekst teologiczny w kreacji głównych bohaterów poematu Dzieje Sofos i Heliona Juliusza Słowackiego

Authors

Content

Title variants

EN
Context in the creation of the main characters of the poem The history of Sofos and Helion by Juliusz Słowacki

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents issues concerning the so-called “mystical” creative period of Juliusz Słowacki. By analyzing and interpreting one of the poems of the Słowacki – poem The history of Sofos and Helion, tried to identify the role of theological context on significance and meaning of the poem. The author of article, used a lot of references to religion (for example – to gnosis), as well as references to the wider cultural context.

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Słowacki J., Dialog troisty, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. XIV: Dzieła filozoficznego ciąg dalszy, red. J. Kleiner et al., Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1954.
 • Słowacki J., Dzieje Sofos i Heliona, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. XIV: Próby poematu filozoficznego, red. J. Kleiner et al., Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław 1955.
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. „Pallotinum”, Poznań Warszawa 1984.
 • Kulczycka D., Ujęcia gnostyckie wybranych motywów ornitologicznych u Słowackiego mistycznego, [w:] Oblicza gnozy, red. E. Przybył, Kraków 2000.
 • Markiewicz H., Odmiany intertekstualności, [w:] idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1989.
 • Pyczek W., Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999.
 • Ricoeur P., Symbol daje do myślenia, [w:] idem, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska et al., Warszawa 1985.
 • Rudolph K., Istota i struktura. Główne rysy ideologii i mitologii gnostyckiej, [w:] idem, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, przeł. G. Sowinski, Kraków 1995.
 • Rymkiewicz J. M., Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Czytelnik, Warszawa 1982.
 • Słowacki J., Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, BN I nr 245, Wrocław 1982.
 • Słowacki J., Tak mi, Boże, dopomóż, [w:] idem, Wiersze i poematy. Wybór, PIW, Warszawa 1978.
 • Słowacki J., Testament mój, [w:] idem, Wiersze i poematy. Wybór, PIW, Warszawa 1978.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2ececb8-f0ce-473c-b1d4-3414b7a92b17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.