Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 47 EN | 2 | 225-238

Article title

Narrative Competence by Pupils of Developmental Coordination Disorder

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Diagnosis of developmental coordination disorder can be accomplished by evaluating the narrative skills that reflect the knowledge of the world embedded in the human mind, i.e. the way of cognitive representation of the world. The need for rapidly responding to stimuli, inscribed in the phylogenetic development, is associated with the formation of different systems of information processing. The article contains an analysis of the narrative competence of pupils with developmental coordination disorder.

Journal

Year

Volume

Issue

2

Pages

225-238

Physical description

Dates

published
2018-12-15

Contributors

author
 • University of Silesia in Katowice Department of Didactics of Polish Language and Literature, Logopedics Center

References

 • Afolter F., 1997, Spostrzeganie, rzeczywistość, język, translated by T. Duliński, WSiP, Warszawa.
 • Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, translated by A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bokus B., 1991, Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji, Wydawnictwo Energeia, Kielce.
 • Bokus B., 2000, Świat fabuły w narracji dziecięcej, Energeia, Warszawa.
 • Bokus B., Więcko K., Zamęcka J., 1992, Współtworzenie tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym (o kompetencji komunikacyjnej współnarratora), [in:] Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci, eds. B. Bokus, M. Haman, Wydawnictwo Energeia, Warszawa, 125–147.
 • Boon M., 2010, Understanding dyspraxia: a guide for parents and teachers. Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers 2010.
 • Bruner J.S., 1990, Życie jako narracja. “Kwartalnik Pedagogiczny” no. 4, 3–17.
 • Burzyńska A., 2004, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce. “Teksty Drugie”, 43–64.
 • Culler J., 1998, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, translated by. M. Bugaj, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Czabański B., 2000, Kształcenie psychomotoryczne, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziob A., 2010, Badanie narracji – między psychologią, socjologią a językoznawstwem. “Kwartalnik językoznawczy” no. 2(2), 1–10.
 • Gadamer H-G., 1979, Rozum, słowo, dzieje, ed. K. Michalski, PIW, Warszawa.
 • Grabias S., 2001, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, eds. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 13–35.
 • Grabias S., Kurkowski Z. M., Woźniak T., 2002, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin.
 • Kielar-Turska M., 2018, Refleksja nad istotą narracji w kontekście badań z zakresu psychologii rozwoju człowieka, „Horyzonty Wychowania” no. 17(42), 71–84.
 • Kotampka-Minc S., 2004, Funkcje poznawcze i ich zaburzenia, [in:] Otępienie, eds. A. Szczudlik, M. Barcikowska, P. Liberski, Universitas, Kraków.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Krasowicz G., 1997, Język, czytanie, dysleksja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, 1994, translated by R. Topór-Mądry, C. Brykczyńska et al.., Vesalius, Fundacja Zdrowia Publicznego, Kraków.
 • Nadolska H., 1995, Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie intelektualnym. Przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe, Erbe, Białystok.
 • Nott-Bower A., 2018, Bezobrazkowe badanie poziomu rozwoju kompetencji narracyjnej u dzieci jedno- i dwujęzycznych, „Postcriptum Polonistyczne” no. 2(22), 69–81.
 • Petersen D. B., Brown C.L., Ukrainetz T.A., Wise Ch, Spencer T. D., Zebre J, 2014, Systematic Individualized Narrative Language Intervention on the Personal Narratives of Children With Autism, ”Language Speech and Hearing Services in Schools” 45(1), 67–86.
 • Petersen D. B., Spencer T. D., 2016, Using Narrative Intervention to Accelerate Canonical Story Grammar and Complex Language Growth in Culturally Diverse Preschoolers, “Topics in Langue Disorders” Vol. 36, No. 1, 6–19.
 • Platt G., 2015, Pokonać dyspraksję. Prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole, Harmonia Universalis, Gdańsk.
 • Przybyla O., 2004, Akty mowy w języku nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Przybyla O., 2016, Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka, [in:] Wczesna interwencja logopedyczna, eds. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk, 100–117.
 • Przybyla O., 2016 a), Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. “Logopedia Silesiana” t. 5, 227–248.
 • Przybyla O., 2016 b), Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym, „Logopedia Silesiana” t. 5, 357–390.
 • Przybyla O., 2018, Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci z zburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym, czyli uczeń z dyspraksją na lekcjach języka polskiego. “Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” t. 27, 139–162.
 • Rostek I, 2018, Cele i strategie wspierania rozwoju narracyjnego dziecka 2018, „Horyzonty Wychowania” no. 17(42), 85–96.
 • Smoczyńska M., Haman E., Kochańska M. and Łuniewska M., 2015, Standaryzowane Narzędzia do Oceny Wypowiedzi SNOW, Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa.
 • Soroko E. i Wojciechowska J., 2015, Kompetencja narracyjna jako obszar nauczania i oceny w edukacji. “Studia Edukacyjne” 37, 211–236.
 • The Council of Ministers Resolution No. 180/2015 of 6 October 2015.
 • Trzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [in:] Narracja jako sposób rozumienia świata, ed. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 16–43.
 • Wales W., Shugar G., Bokus B., 1988, Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2fb6444-f90e-42ef-838c-101d69d6921f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.