Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 87-96

Article title

Edukacja wielokulturowa a płeć. Stosunek młodzieży licealnej do wybranych narodów

Content

Title variants

EN
Cross-cultural education and gender. The attitude of secondary school youth towards selected nations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w dziewięciu polskich liceach ogólnokształcących. Dotyczyło ono wpływu zajęć warsztatowych na temat świata islamu na stosunek do Arabów i innych narodów. Zastosowano dwie techniki pomiaru – wartościowanie muzułmanina (10 cech) oraz skalę dystansu (10-stopniowa zmodyfikowana skala Bogardusa). Oprócz zmiany postaw wobec Arabów i muzułmanów (efekt specyficzny) – warsztaty przełożyły się także na zmianę stosunku badanej młodzieży do przedstawicieli innych kultur – Romów i Indusów (efekt niespecyficzny). Istotne okazały się także różnice między płciami, dotyczące zarówno bazowego poziomu deklarowanej otwartości na Obcych, preferencji poszczególnych narodów, jak i efektów uzyskanych w obu grupach po oddziaływaniu edukacyjnym.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

87-96

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • CBOS (2007) Sympatia i niechęć do innych narodów. BS/144/2007, wrzesień.
  • Górak-Sosnowska K. (2008). Edukacja wielokulturowa młodzieży licealnej. Wpływ warsztatów o danej kulturze na podstawy wobec innych. W: Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach. Warszawa: Academica.
  • Górak-Sosnowska K., Kubarek M. (2007). W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO & Stowarzyszenie ARABIA.pl.
  • Weigl B. (1999). Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2fe3020-b94c-47ec-990d-b6f7bb3897a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.