Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 3 | 75-90

Article title

Budowanie przewagi konkurencyjnej czy monopol na rynku przewozów kolejowych w Polsce

Content

Title variants

EN
Building a competitive advantage or a monopoly on rail transport market in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opinii zarówno pasażerów jak i specjalistów, organizacja transportu kolejowego w Polsce nie jest ani logiczna ani efektywna. Stąd pytanie: Czy kolej w dzisiejszym polskim wydaniu ma szansę przezwyciężyć napierające alternatywne środki komunikacji? W artykule przedstawiono sytuację kolei po zmianach z 2001r. oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy na rynku kolejowym w Polsce mamy do czynienia ze zdrową konkurencją czy z monopolizacją? W podsumowaniu wskazano na działania, które zaplanowano celem poprawy sytuacji polskiego kolejnictwa.

Keywords

Year

Volume

1

Issue

3

Pages

75-90

Physical description

Contributors

 • Mgr, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Barcik J., Czech P. (2010), Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: Transport z. 67.
 • Będzie konkurencja dla PKP, http://bezkompasu.pl/bedzie-konkurencja dla-pkp, dostęp dnia 15.10.2012.
 • Bieczek J. (2012), Klienci odwracają się od transportu kolejowego, www.rynekkolejowy.pl/33245/FOK_2012_Klienci_odwracaja_sie_od_tra nsportu_kolejowego.htm, dostęp dnia 20.10.2012.
 • Deklaracja programowa VII Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Muszyna Złockie (2012), 18-20.04., http://www.fzzk.pl/dokumenty/Program2012-2016.pdf, dostęp dnia 16.10.2012.
 • Furgalski J., Program rozwoju kolei to tylko strategia przetrwania, „Portal Gospodarczy/ Logistyka" (2009), 4 lutego, http://logistyka.wnp.pl /furgalski-program-rozwoju-kolei-to-tylko-strategia-przetrwania-pkp,71 580_1_0_0.html, dostęp dnia 15.10.2012.
 • Głowacki P. (2011), PKP CARGO ogranicza konkurencję, „Finanse", 22.11., http://finanse.nf.pl/Artykul/12637/PKP-CARGO-ogranicza-konkurenc je /konkurencja-PKP-Cargo-UOKiK, dostęp dnia 16.10.2012.
 • Grzeszak A. (2011) , O wyższości konkurencji Wolny rynek? Wolne żarty!, 7 kwietnia, http://www.polityka.pl/rynek/ekonomia/ 1513948,1,o-wyzszos d-konkurencji.read#ixzz27TqEaSwp, dostęp dnia 16.10.2012.
 • Jonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce (2010), Raport UOKiK, 30 października.
 • Kolej dużych prędkości w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/ Kolej_dużych_prędkośd_w_Polsce, dostęp dnia 10.05.2012.
 • Konkurencja w transporcie kolejowym warunkiem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki (2009), raport pod kier. prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa, 3 września.
 • Kotler P. (1999), Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, SJA Wydawnictwo, Warszawa.
 • Maciąg M., Rytel K. (2006), Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce, Raport Centrum Zrównoważonego Transportu, nr 3, Warszawa.
 • NIK o Grupie PKP (2010), http://www.nik.gov.pl/aktualnosd/grupapkp.html, dostęp dnia 17.11.2012.
 • Noga A. (1993), Dominacja a efektywna konkurencja, SGH, Warszawa.
 • Piechociński J. (a), Kolejowe stawki dostępu, www.piechocinski.blog. org.pl, dostęp dnia 15.10.2012.
 • Piechociński J. (b), Rynek kolejowy w Polsce, www.piechocinski.blog .org.pl., dostęp 15.10.2012.
 • PKP pseudokonkurencja państowa, http://ortdoks.salon24.pl/178778 /PKPpseudo-konkurencja-panstwowa, dostęp dnia 10.05.2012.
 • Rydzyński P. (2008), Na szynach bez konkurencji, „Polska Dziennik Bałtycki", 07 października.
 • Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Strategia dla transportu kolejowego do r. 2013 (2007), Ministerstwo Transportu, Warszawa.
 • Strategia grupy kapitałowej PKP na lata 2012 -2015 (2012), Rynek Kolejowy, 9 listopada.
 • Ślubowski S., Biznes za 10 mln dolarów (2010), w: Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat część 1, J. Barcik, P. Czech, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z. 67.
 • Trammer K., Dwója na szynach (2011), w: „Z biegiem szyn", nr 4 (54), lipiec-sierpień. www.zbs.net.pl., dostęp dnia 10.05.2012.
 • Trammer K., Konkurencja na torach czyżby zmowa rządu i spółek grupy PKP? (2010), 13 maja, http://www.polskaliberalna.net/index.php/ informacje-gospodarcze/942-konkurencja-na-torach-czyzby-zmowa-rzadu-ispolek-grupy-pkp.html, dostęp dnia 10.05.2012.
 • Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, Dziennik Ustaw Nr 86 Poz. 789.
 • Z Niemiec nadjechała konkurencja dla PKP (2010), Gazeta Wyborcza, 6 stycznia.
 • Zadowoleni z usług kolei? Raczej nie w Polsce, http://wyborcza.pl/ 1,75 248,12546692,Zadowoleni_z_uslug_kolei_Raczej_nie_w_Polsce.html,dos tęp dnia 10.05.2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c304e8ca-3525-46a2-8bed-2658a109a53c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.