Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 285-298

Article title

Polityka Kiszyniowa wobec diaspory mołdawskiej w kontekście wojny hybrydowej na Ukrainie

Authors

Content

Title variants

EN
The policy of Kishinev with regard to the Moldavian diaspora in the context of the hybrid war in Ukraine

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the phenomenon of the Moldovan diaspora, indicating the „old diaspora” to the countries of the former USSR, as well as the „new emigration”, mainly to the European Union. Attention was focused on Kishinev’s policy towards emigration, above all in the institutional and legal context. Relations were related to changes in policy in the context of the hybrid war in Ukraine.

Keywords

Year

Issue

11

Pages

285-298

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ (5 X 2016).
 • Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php (5 X 2016).
 • Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996.
 • Mosneaga V., Republic of Moldova: Diaspora and Diaspora Policy, „Slovak Journal of Political Sciences” 2014, vol. 14, no. 2.
 • Морару В., Мошняга В., Руснак Г., Маятник миграции, Кишинэу 2012.
 • Республика Молдова. Президент Республики Молдова. Указ Nr. 1638 от 30.08.2000 о поддержке и сотрудничестве с выходцами из Республики Молдова, проживающими за рубежом, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=288798&lang=2 (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Постановление Nr. 1322 от 29.12.2000 о некоторых мерах по поддержке выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295788&lang=2 (5 X 2016).
 • Приложение № 1 к Постановлению Правительства Республики Молдова № 1322 от 29.12.2000 Основные направления деятельности по поддержке выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295788&lang=2 (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Постановление Nr. 43 от 02.02.2010 об утверждении Положения об организации и функционировании Бюро межэтнических отношений, структуры и предельной штатной численности его центрального аппарата, http://lex.justice.md/ru/333587/ (5 X 2016).
 • The Vth Congress of Moldovan Diaspora in Chisinau, http://www.iom.md (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Приложение № 3 к Постановлению Правитеьства Республики Молдова № 1322 от 29.12.2000, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295788&lang=2 (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Постановление Nr. 228 от 24.02.2005 о Координационном совете выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340982&lang=2 (5 X 2016).
 • Szyszlak T., (De)konstruowanie narodu mołdawskiego jako przejaw konfliktu kultur i cywilizacji, [w:] Społeczeństwo a wojna. Konflikty etniczne i kulturowe w XX i XXI wieku, Bodziany M. (red.), Wrocław 2016, s. 19-36.
 • Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002.
 • Кияк М. Т., Сучасний стан забезпечення національно-культурних потреб представників молдовського етносу в Україні, http://www.niss.gov.ua/articles/1254/ (5 X 2016).
 • Lista organizaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti / Список общественных организаций молдавской диаспоры, http://www.bri.gov.md/index.php?pag=sec&id=44&l= (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Постановление Nr. 888 от 28.12.2015 о внесении изменений в Постановление Правительства № 43 от 02.02.2010 г., http://lex.justice.md/ru/362588/ (5 X 2016).
 • Programe, http://www.bri.gov.md (5 X 2016).
 • Республика Молдова. Правительство. Постановление Nr. 780 от 19.10.2012 о внесении зменений и дополнений в некоторые постановления Правительства, http://lex.justice.md/ru/345122/ (5 X 2016).
 • Rusu R., The impact of Diaspora on political proces in Republic of Moldova, „Administrarea Publică” 2012, nr 4, s. 103-110.
 • World Economic Outlook Database, http://www.imf.org (5 X 2016).
 • Парламент Румунії румуномовних буковинців та бесарабців зарахував до румунів, http://zik.ua (5 X 2016).
 • Friesen O., Analyse: Die Rumänen und Ungarn der Ukraine – stille Minderheiten?1 (28 X 2015), http://www.bpb.de /internationales/europa/ukraine/214890/analyse-die-rumaenen‑ ‑und-ungarn-der-ukraine-stille-minderheiten1 (5 X 2016).
 • Nieoczekiwany cios: Bułgarzy i Rumuni na Ukrainie żądają autonomii (4 VII 2016), https://reporters.pl/1118/nieoczekiwany-cios-bulgarzy-i-rumuni-na-ukrainie-zadaja-autonomii/ (5 X 2016).
 • Rumuni Bukowiny żądają od Poroszenki autonomii (21 VI 2016), https://pl.sputniknews.com/swiat/201606213202374-Rumuni-Bukowina-Poroszenko-autonomia/ (5 X 2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c30fd932-88c5-4bd8-865c-af4e61000800
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.