Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 477-488

Article title

Wielowymiarowa analiza porównawczakondycji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwaprzemysłowego w województwie opolskim

Content

Title variants

EN
A comparative multivariate analysis of financial situation of manufacturing enterprises from the region of Opole

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rezultaty rozważań nad sytuacją finansową przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. Podstawowym celem badań było porównanie i klasyfikacja przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny pod względem kondycji finansowej (w układzie branżowym). W tym zakresie posłużono się taksonomiczną miarą atrakcyjności inwestycji (TMAI), która zaliczana jest do grupy metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Badaniami objęto okres 2005-2010. Podstawowe źródło danych wykorzystywanych w badaniach stanowiły informacje finansowe analizowanych przedsiębiorstw za lata 2005-2010 pozyskane z Monitorów Polskich B.
EN
The paper deals with the results of financial situation examination of manufacturing enterprises from the region of Opole. The main purpose of the study is a comparison and classification of enterprises belonging to manufacturing in the region of Opole according to their financial situation. The study uses taxonomic attractiveness measure of investment, which is recognized as one of the methods of comparative multivariate analysis. The examinations cover the years 2005--2010. The main source of data are financial statements of the analysed enterprises published in the Official Journal of the Republic of Poland „Monitor Polski B.”

Year

Issue

Pages

477-488

Physical description

Contributors

 • Politechnika Opolska

References

 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Szewczyk M., Opole Voivodship: Prospects for low-technology manufacturing industry, The International Conference Hradec Economic Days 2012. Economic Development and Management of Regions, red. P. Jedlicka, Gaudeamus, Hradec Kralove 2012.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe: metody ilościowe. Vol. 1, Placet, Warszawa 1997.
 • Wasilewska H., Janusiewicz M., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Bank i Kredyt” czerwiec 2000.
 • Wasilewska H., Pleskot J., Wybrane elementy analizy fundamentalnej na przykładzie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Bank i Kredyt”, kwiecień 2002 r.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim [za lata 2007–2011], Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Zygmunt A., Szewczyk M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2012, nr 2 (28).
 • Zygmunt A., Zygmunt J., Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju regionu, w: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, red. K. Heffner, Wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2007.
 • www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm [12.11.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c310ba75-8243-4e7a-a5b1-eb476f661d28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.