Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11 | 403-416

Article title

Zróżnicowane formy odzyskiwania długów przez instytucje bankowe

Content

Title variants

EN
Different forms of recovery of debts by banking institutions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this study is to show the scale of credit risk with which every day must aim to banking institution in its operations. Presented legal and consensual ways in which the bank can recover the borrowed money. The article shows that the lead financial institution is exposed to high risk, so it is important to continuously monitor its operation.

Year

Volume

11

Pages

403-416

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski
author
 • Bank Spółdzielczy w Tczewie

References

 • Abramska D., Komornik, dłużnik, wierzyciel czyli wademekum egzekucji sądowej, Wydawnictwo dr-a Andrzeja Abramskiego, Katowice 1993.
 • Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 • Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Currenda, Sopot 2002.
 • Egzekucja sądowa oraz inne zagadnienia z zakresu przymusowego dochodzenia należności, red. R. Bodarski, ZUS, Warszawa 2002.
 • Hrycaj A., Egzekucja praktyczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, Poltext, Warszawa 2000.
 • Julke G., Podział sumy uzyskanej z egzekucji. (Egzekucja świadczeń pieniężnych), Currenda, Sopot 2007.
 • Manowska M., Postępowanie nakazowe i upominawcze, C. H. Beck, Warszawa 2001.
 • Muliński M., Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, C. H. Beck, Warszawa 2005.
 • Skuza D., Jak odzyskać długi – rewindykacja, Infor, Warszawa 2003.
 • Wiatr M. S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy systemu, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2002.
 • Zaleska M., Bankowość, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • http://cfo.cxo.pl/artykuly/52931.html (dostęp: 10.05.2013).
 • http://www.windykacja.pl/index.php?dzial=22&act=show_doc&id=29 (dostęp: 15.06.2013)
 • .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3115af2-07c6-4555-9834-ea3cd77d4e0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.