Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 31 | 329-346

Article title

Rekomendacje jako narzędzie wpływaniana decyzje konsumentów

Title variants

EN
Recommendations as a tool of influencing consumers’ decisions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Marketing szeptany to działania marketingowe, które mają na celu wywołać szum medialny wokół danego produktu przy niewielkim nakładzie finansowym i które wpływają na klientów w taki sposób, aby przekazywali oni kolejnym potencjalnym konsumentom informacje na temat produktów lub usług. Odmianą marketingu szeptanego jest marketing rekomendacji konsumenckich, który skupia się na reklamowaniu samego produktu, przez doświadczenie klientów z tym konkretnym produktem. Oba obszary są niezwykle ważne, biorąc po uwagę stały rozwój Internetu oraz społeczności internetowych. W efekcie klienci w Internecie przekazują spontaniczne, a przede wszystkim wiarygodne rekomendacje, które zazwyczaj skutkują podjęciem decyzji zakupowych.
EN
Whisper marketing comprises marketing activities which are to create media buzz around a particular product at a small financial expense and to influence customers so that they pass the information about products or services onto another potential consumers. Consumer recommendation marketing as a whisper marketing variation focuses on ad¬vertising a product through customers’ experience with a specific product. Both areas are vitally important taking into account a constant development of the Internet and Internet communities. As a result, customers on the Internet make spontaneous and credible re¬commendations which trigger ma king decisions about buying.

Year

Issue

31

Pages

329-346

Physical description

Contributors

 • Wyższa szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Badania PQ Media – Word-of-Mouth Marketing Forecast 2009-2013, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973 [20.05.2012].
 • Batko A., Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 • CBOS – Nudzą, drażnią, dezinformują – Polscy o reklamach 2011, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [20.05.2012].
 • Dichter E., „Harvard Business Review” 1966, nr 11/12.
 • Hughes M., Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Jasielska A., Maksymiuk R.A., Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psychologia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Kotler Ph., Marketing 3.0, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Pawłowska B., Witkowski J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Pikuła-Małachowska J., Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Rzeszów 2010.
 • Rosen E., Fama: anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.
 • Streetcom, http://www.streetcom.lt/Onas/ [20.05.2012].
 • Szczurek K., Marketing szeptany czy raczej szemrany?, http://biznes.interia.pl/news/marketing-szeptany-czy-raczej-szemrany,1469718 [20.05.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c316c424-bffc-4639-94d5-3427327ef036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.