Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17 | 145-150

Article title

A Rich Bankrupt Region – Mechanism of Levelling out Income of Self-governing Territorial Units as a Barrier to Development of Mazowieckie Voivodship

Content

Title variants

PL
Bogaty region bankrutem – mechanizm wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako bariera rozwoju województwa mazowieckiego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Polish law on local governments income enacted in 2013 was considered by many as dysfunctional from the very beginning. The Constitutional Court has seemed judgments several times documenting its discrepancy with the Polish Constitution. The provisions of this law has led to the edge of bankruptcy the Polish richest region – Mazowieckie Voivodship. Today, after the last judgment of the Constitutional Court completion of the work on the amendment of the Act Is expected. This article explains some of the reasons that brought the need to change the law from 2013.
PL
Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego z roku 2013 od samego początku uważana była za przykład źle skonstruowanej i dysfunkcyjnej ustawy. Kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej wydawał wyroki wykazujące jej niegodność z ustawą zasadniczą – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Zapisy tej ustawy doprowadziły na skraj bankructwa najbogatsze województwo Polski – województwo mazowieckie. Obecnie po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego wszyscy oczekują zakończenie prac nad nowelizacją tej ustawy. W artykule starano się przybliżyć i wyjaśnić niektóre powody, które wpłynęły na potrzebę zmiany tej ustawy.

Year

Issue

17

Pages

145-150

Physical description

Dates

published
2015-06

Contributors

  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31c736d-e5ae-444c-a1b8-44e927570403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.