Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 57-82

Article title

Zdrowotny portret bezdomnych na przykładzie bezdomnych z Olsztyna

Content

Title variants

EN
General Medical Condition of Homeless Persons Demonstrated on the Example of Homeless Persons in Olsztyn

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł powstał na podstawie części badań służących do napisania rozprawy doktorskiej pt. Życie codzienne osób bezdomnych. Studium socjologiczne”. Zawiera diagnozę stanu zdrowia osób bezdomnych na przykładzie bezdomnych z Olsztyna i wpływu bezdomności na ten stan zdrowia oraz form pomocy udzielanych chorym bezdomnym.
EN
This article is partially based on research work done for the preparing of a doctoral thesis entitled:” The everyday life of homeless persons. A sociological study. ‘ The aforesaid thesis includes a diagnosis of the medical condition of homeless persons on the example of respondents in Olsztyn. It shows the effects of homelessness on the general state of health and presents measures undertaken to give medical support to afflicted persons.

Year

Issue

3

Pages

57-82

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

References

 • Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008.
 • Dolińska-Zygmunt G., Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu, [w:] Podstawy psychologii zdrowia pod [red.] G. Dolińskiej-Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 • Dyczewski L., Kultura bezdomnych, [w:] Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, pod [red.] L. Dyczewskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2005.
 • Fel S., Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona, [w:] Katolicka Nauka Społeczna, pod [red.] S. Fela, J. Kupnego, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.
 • Halpern D., Zdrowie i dobre samopoczucie, w: Socjologia codzienności, [red.] P. Sztompka, M. Bogunia – Borowska, Znak, Kraków 2008.
 • Heszen I., H. Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Mazurek F.J., Katolicka Nauka Społeczna – status metodologiczny i główne obszary problemowe, [w:] Katolicka Nauka Społeczna, pod [red.] S. Fela, J. Kupnego, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN SA, Warszawa 2007.
 • Nóżka M., Styl życia bezdomnego człowieka, [w:] Oblicza bezdomności pod [red.] M. Dębskiego, K. Stachury, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 • Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Porowski M., Bezdomność, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. I, pod [red.] W. Kwaśniewicza, Warszawa 1996.
 • Sokołowska M., Klasyfikacja choroby [w:] Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 • Sokołowska M., Socjologia medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.
 • Sosnowski A., Różnorodność życia społecznego. Między przeszłością a współczesnością – ku przyszłości, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2000.
 • Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2002.
 • Syrek E., Środowisko, kultura i zdrowie [w:] Edukacja zdrowotna, E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Wydawnictwa Naukowe i profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Śledzianowski J., Zdrowie bezdomnych, Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Kielce 2006.
 • Taranowicz I., Wprowadzenie do socjologii zdrowia i choroby [w:] Elementy socjologii dla pielęgniarek, pod [red.] I. Taranowicz, A. Majchrowskiej, Z. Kawczyńskiej- Butrym, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000.
 • Taranowicz I., Nowe obszary zagrożeń wykluczeniem w sferze zdrowia, [w:] Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, pod [red.] Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej, Ofic. Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010.
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • WszeborowskiK.,Wszeborowski T.K, Bezdomność, jako problem społeczny na przykładzie województwa pomorskiego, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, pod [red.] K. Marzec – Holki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2005.
 • Kamiński T., Wokół pojęcia bezdomności, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, t.1, s.14.
 • Przymeński A., Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, t. I, s. 30, 39.
 • Przymeński A., Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej, „Polityka Społeczna” 1998, nr 4, s.8.
 • Ubezpieczenie zdrowotne, [w:] Kompendium. Bezdomność a zdrowie, ”Pomost” 2006, s. 85-87.
 • Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Badurek S., Chorzy na bezdomność, ”Puls medycyny” 2002, nr 19, http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/2047,chorzy,bezdomno%C5%9B%C4%87.html.
 • Flakus J., Hospicjum, jako instytucjonalna forma pomocy i wsparcia społecznego w chorobie terminalnej, http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_www_sbc_org_pl_12051.html.
 • http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf.
 • http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,10756646,Oto_choroby__ktore_szczegolnie_doskwieraja_bezdomnym.html.
 • Kamiński T., O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych,
 • http://www.bratalbert.org.pl/portal/images/stories/bezdom/kaminski.pdf.
 • Olech P., Bezdomność – bezdachowość i bezmieszkaniowość, http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/tekst/2.pdf.
 • Skrzypek M., Geneza i ewolucja podstawowych kategorii analitycznych socjologii medycyny, http://monz.pl/fulltxt.php?ICID=1035230.
 • Włodarczyk S., Zjawisko bezdomności w opinii podopiecznych schroniska św. Brata Alberta w Bielicach, http://www.debica.bratalbert.org.pl/bezdomnosc.pdf.
 • Wojciechowski M., W schronisku dla bezdomnych coraz ciaśniej, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,2380410.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c31f4621-949f-48bc-aece-07212f2e3f0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.