Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1084-1098

Article title

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

W referacie przedstawiono analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Określono stan obecny sieci przesyłowej i wymagany w przyszłości oraz dokonano oceny działań inwestycyjnych operatora systemu przesyłowego w tym obszarze. Zdefiniowano zagrożenia dla rozwoju i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Contributors

 • Politechnika Wrocławska

References

 • Dołęga W., Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, „Rynek Energii”, 2011, nr 1.
 • Dołęga W., Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, „Rynek Energii”, 2012, nr 1.
 • Dołęga W., Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergety-cznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Monografia, Wrocław 2013.
 • Dołęga W., Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej, „Polityka Energetyczna” 2011, zeszyt 2, 2011.
 • Korab R., Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym. Monografia, Gliwice 2011.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025, Warszawa, sierpień 2009.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Raport roczny 2012, Konstancie-Jeziorna, 2013.
 • Praca zbiorowa, Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce. BOT Elektrownia Opole S.A., luty 2008.
 • Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 19.01.2012 r., wersja 4, Ministerstwo Gospodarki.
 • Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo-energetycznego, decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju. PTPiREE, PSE-Operator S.A. i inne podmioty, Warszawa, luty 2009.
 • Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.. Minister Gospodarki, Warszawa, lipiec 2011
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. – O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2007 r.,nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c321fbea-2073-45e6-8c9a-4733f6ea6dab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.