Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 73-81

Article title

Mobbing w praktyce penitencjarnej

Authors

Title variants

EN
Bullying in penitentiary practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przyczynek "Szykany w praktyce penitencjarnej" podejmuje analizę szykan ogólnie, następnie aplikację problematyki w penitencjarystyce, podstawę której stanowi tzw. „drugie życie skazanych”. Artykuł uzupełniony jest przez kilka powszechnych, mimo to wstrząsających, przykładów z praktyki więziennej
EN
The paper called „Bullying in Penitentiary Practice” deals with the analysis of bullying in general and its application within penitentiary science whose basis is so called „second life of convicted people”. The paper is exampled by several common, but appalling cases from penitentiary practice.

Year

Issue

Pages

73-81

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Institut Mezioborovych Studii w Brnie

References

 • Bakošová Z. (2008). Sociálna pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: Public promotion.
 • Kolář M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál.
 • Kolář M. (1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.
 • Lovasová L. (2005). Šikana. Praha: Sdružení Linka bezpečí.
 • Makarenko A.S. (1953). Pedagogická poéma. Praha: SPN.
 • Mařádek V. (1995). Abnormální chování ve vězeňském prostředí. Ceskě Vězeňství, 1.
 • Mezník J. a kol. (1995). Základy penologie. Brno: MU Brno.
 • Pedagogický slovník (kolektiv), II. díl. Praha: SPN
 • Průcha J., Walterová E., Mareš J. (1995). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 • Říčan P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.
 • Sochůrek J. (2007). Kapitoly z penologie, III.díl. Liberec: TU Liberec.
 • Sovák M. a kol. (1984). Defektologický slovník. Praha: SPN.
 • Urbanová M. (1983). Osobnost odsouzeného a formování skupin ve VTOS. W: Uplatňování skupinových metód vo výchove. Bratislava: MS SSR.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32a185e-f3c8-4989-b5b8-c275ce27f98d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.