Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 209 | 74-84

Article title

Przesłanki nowej polityki regionalnej szansą rozwoju obszarów górskich

Content

Title variants

EN
Premises of the new regional policy - an opportunity for development of mountain areas summary

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Implementing the conclusions of the new regional policy, among others concep-tions of place-based approach and development of underutilized potentials in all regions, the paper conduct delimitation of Western Sudeten mountainous area and assessed en-dogenous demographic resources. Aim of the work is the answer to the question: Is en-dogenous demographic resources designated mountainous area need to be reinforced? As a response to the problems which results of the study envisage, compensatory measures was recommended.

Year

Volume

209

Pages

74-84

Physical description

Contributors

References

  • Czerwiński J., Mazurski K., Sudety. Sudety Zachodnie, Sport i Turystyka, Warszawa 1983. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006. Mileska M., Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
  • Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sude-tów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
  • Winiarski B., Czynniki i etapy podnoszenia intensywności gospodarki obszarów nieroz- winiętych, KPZK PAN, Zeszyt nr 31, PWN, Warszawa 1964.
  • Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red S. Korenik, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c32c070c-fbce-4bac-9980-6e0fa84119f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.