Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(50) | 209-219

Article title

Opinia imigrantów zarobkowych z Ukrainy na temat Polski i Polaków

Content

Title variants

EN
Opinions of Labour Immigrants from Ukraine of Poland and Poles

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badania jakościowo-ilościowego, przeprowadzonego w lutym 2015 roku wśród 307 pracowników z Ukrainy zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej OTTO Work Force Polska. Celem badania było ustalenie powodów, dla których Ukraińcy zdecydowali się na przyjazd zarobkowy do Polski oraz poznanie ich opinii na temat Polski i Polaków. Zastosowano dobór celowy. Respondentów do badania wybrano spośród pracowników agencji pracy tymczasowej OTTO Work Force, jednej z największych firm pośrednictwa pracy w Europie, która zatrudnia pracowników z Ukrainy od 2013 roku. Ustalono, iż głównym powodem przyjazdu do pracy badanych jest czynnik zarobkowy. W ich opinii Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy. Część z nich czuje się jednak dyskryminowana na tle narodowościowym. Największym problem w pracy i życiu w Polsce są dla nich niedostateczna znajomość języka polskiego.
EN
In her study, the author presented findings of the qualitative and quantitative research carried out in February 2015 among 307 workers from Ukraine employed through the temporary employment agency OTTO Work Force Polska. The aim of the research was to identify the reasons, for which Ukrainians decided to come to Poland for employment purposes, and to learn their opinions of Poland and Poles. The author applied the nonprobability sampling. The respondents for the research were selected from among workers recruited by the OTTO Work Force temporary employment agency, one of the biggest recruitment agencies in Europe, which has been employing workers from Ukraine since 2013. The author ascertained that the main reason for labour trips was the work and remuneration factor. In their opinion, Poland is the country open to workers from Ukraine. However, some of them feel being discriminated on the grounds of nationality. The toughest problem in work and life in Poland is for them insufficient Polish language skills.

Year

Issue

Pages

209-219

Physical description

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Oświadczenia (2015–2016), https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce--statystyki/ [dostęp: 9.10.2016].
 • Europejski sondaż społeczny – Raport (2012), https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round6/fi eldwork/poland/ESS6_fieldwork_and_interviewer_instructions_PL.pdf [dostęp: 9.10.2016].
 • Gmaj K. (2005), Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców, Centrum Stosunków Międzynarodowych, „Raporty i Analizy”, nr 3.
 • Gumińska V. 9 2010), Imigranci zatrudnieni w Polsce po wstąpieniu Polski do UE, „MBA”, nr 2.
 • Hajec M. (2015), Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w Polsce, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/n.385/email.111984/wpis.987 [dostęp: 24.11.2015].
 • Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfi les/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Informacja%20nt.%20zatrudniania%20cudzoziemcow%20w%20Polsce.pdf [dostęp: 10.05.2016].
 • Kaczmarczyk P. (2013), Money for Nothing? Ukrainian Immigrants in Poland and their Remitting Behavior, “IZA DP”, No. 7666.
 • Konieczna J. (2003), Polacy–Ukraińcy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www.batory.org.pl/mnarod/pub.htm [dostęp: 16.09.2016].
 • Koshulko O., Koshulko V. (2016), The role of Ukrainians in the economic growth of Poland, “Word Scientifi c News”, No. 42.
 • Koshulko O. (2015a), The Value of life and labor of Ukrainian migrants abroad, “International Letters of Social and Humanistic Sciences”, Vol. 59.
 • Koshulko O. (2015b), Exploring of the Human Capital Depreciation of Ukrainian Labor Migrants Abroad Results of a Survey, “International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 64.
 • Kupczyk T., Przemyślańska-Włosek J. (2015), Niepublikowany raport z badań pt. Imigranci z Ukrainy – jak czują się w Polsce i jak są oceniani przez pracodawców i współpracowników, OTTO Work Force Polska.
 • Nathan M. (2014), The wider economic impacts of high-skilled migrants: a survey of the literature for receiving countries, “IZA Journal of Migration”.
 • Stosunek Polaków do innych narodów (2015), Raport CBOŚ, Warszawa. Test rynku pracy, https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1612-informacja-starosty-o-braku-mozliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych-pracodawcy [dostęp: 7.10.2016].
 • The global workforce crisis (2013), Raport Boston Consulting Group. Wenzel M. (2009), Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3321b04-ebcc-41fe-9985-7b9a8ba00c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.