Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 479-483

Article title

O czterech motywach tworzenia zbiorów i archiwów fonograficznych

Authors

Title variants

EN
About Four Impulses for Creating Phonographic Collections and Archives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst wyróżnia cztery psychospołeczne motywy i uwarunkowania tworzenia kolekcji i archiwów fonograficznych w zakresie muzyki tradycyjnej i etnicznej w pierwszych dekadach XX w. Pierwszym jest fascynacja wynalazkiem fonografu jako przykładem przeniesienia i utrwalenia dynamicznej rzeczywistości na zapis akustyczny. Drugim jest traktowanie rejestracji fonograficznej jako dalekiej konsekwencji wynalazku pisma, co uzasadniało tworzenie „bibliotek” dźwiękowych. Trzecim – poczucie obowiązku utrwalania tradycji muzycznych, z których uchodziło życie (wykonawstwo muzyczne w oryginalnym kontekście kulturowym) i imperatyw ochrony pamięci kulturowej. Czwartym – „entuzjazm” badawczy wynikający z pomnożenia możliwości analitycznych – szansy wielokrotnego odsłuchania nagrania.
EN
The text reports on setting up phonograhic collections and archives in the past and discusses four attitudes of ethnologists and musicologists engaged in phonograph-aided field research. The enthusiasm for creating an alternative acoustical reality in time, the sound collection as a natural continuation of traditional libraries, the eager acceptance of recording technology to preserve and safeguard declining traditions, and the development of musical analyses thanks to multiple listenings to recordings – all these psychological components constituted the ideology of archives and initiated comparative musicology as a “science” and ethnomusicology concentrated on humanly organized sound.

Keywords

PL

Year

Volume

74

Pages

479-483

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c33b970b-4e5a-48ba-af5d-f50f92258bb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.