PL EN


2013 | 61 | 5: Neofilologia | 67-88
Article title

Valency Rearrangement Phenomena and Their Limitations with Polish ‘Clear’ Verbs

Title variants
PL
Przeszeregowania walencji i nałożone na nie ograniczenia w grupie polskich czasowników dotyczących ‘czyszczenia’
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is concerned with very basic questions concerning the nature of lexical representation of verbs which take part in valency rearrangement alternations and the contribution of grammar to the morpho-syntactic phenomena involved in this rearrangement. We analyze a group of such valency rearrangement verbs which are referred to as ‘clear’ verbs in Polish and compare their behavior and properties with the corresponding material from English, Greek and Hebrew. In particular we try to establish which properties enable some verbs to undergo the alternation, while some others accept only one of the alternants. We propose lexical representations for alternating and non-alternating verbs and establish a connection between these representations and the alternating propensity of prefixed verbs in Polish.
PL
Artykuł daje odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania dotyczące reprezentacji leksykalnej czasownika i podziału zadań pomiędzy tę reprezentację a operacje gramatyczne w odniesieniu do morfo-syntaksy czasowników, których argumenty wewnętrzne mogą być realizowane różnorodnie. Analizuję tu grupę polskich czasowników dotyczących czyszczenia, które przydzielają dwa argumenty wewnętrzne, w formie dopełnienia wyrażonego frazą rzeczownikową w bierniku i przyimkową frazą z elementem głównym z, w przypadku których zamianie struktury syntaktycznej nie towarzyszy zmiana znaczenia. Zastanawiam się, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, że tylko część czasowników o odpowiednim znaczeniu pozwala na tę alternację. Jednocześnie staram się ustalić jaka reprezentacja leksykalna może wyjaśnić zróżnicowane zachowanie tych czasowników i jakie towarzyszą jej zjawiska gramatyczne. Znajduję związek pomiędzy elementami prefiksalnymi w takich czasownikach, a ich właściwościami alternacyjnymi. Dane dla języka polskiego porównuję z danymi z angielskiego, greckiego i hebrajskiego.
Contributors
References
 • ALEXIADOU, Artemis and Elena ANAGNOSTOPOULOU. (2012). Manner vs. result complementarity in verbal alternations: A view from the clear alternation. In: Proceedings of North East Linguistic Society 42.
 • BEAVERS, John and Andrew KOONTZ-GARBODEN. (2012). Manner and result in the roots of verbal meaning. Linguistic Inquiry 43: 331-369.
 • DOROSZEWSKI, Witold. (1965). Słownik Języka Polskiego, Warszawa: PWN.
 • GUSSMANN, Edmund. (2007). The phonology of Polish, Oxford: Oxford University Press.
 • LEVIN, Beth. (2006). English object alternations: A unified account. Unpublished Manuscript.
 • LEVIN, Beth and Malka RAPPAPORT HOVAV. (2010). Lexicalized meaning and manner/result complementarity. Ms. Stanford University and The Hebrew University of Jerusalem.
 • RAPPAPORT HOVAV, Malka and Beth LEVIN. (1998). Building verb meaning. In: The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors, Miriam Butt and Wilhelm Geuder (eds.). CSLI Publications: 97-134.
 • RAPPAPORT HOVAV Malka and Beth LEVIN. (2010). Reflections on manner/result complementarity. In: Syntax, Lexical Semantics, and Event Structure, Malka Rappaport Hovav, Edit Doron and Ivy Sichel (eds.). Oxford: Oxford University Press: 21-38.
 • PRZEPIÓRKOWSKI, Adam, Mirosław BAŃKO, Rafał L. GÓRSKI, and Barbara LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK (eds.). (2012). Narodowy Korpus J6zyka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • SEGAL, Zehavit and Idan LANDAU. (2012) Clear from and Clear of: The Asymmetric syntax of detaching. Linguistic Review 29: 223-278.
 • SVENONIUS, Peter. (2004). Slavic prefixes inside and outside VP. In: Nordlyd 32.2. Special issue on Slavic prefixes, Peter Svenonius (ed.). Tromsř: CASTL: 205-253.
 • SZYMANEK, Bogdan. (2010). A Panorama of Polish Word-Formation, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • WILAND, Bartosz. (2011). Prefix stacking, syncretism and the syntactic hierarchy. Lingbuzz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c34312ec-1036-466e-8767-68dc549b03a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.