Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10/2 | 71-77

Article title

Model javno privatnog partnerstva kao uspješna metoda provođenja projekta lokalne samouprave

Authors

Content

Title variants

EN
Public-private partnership model as a successful method of implementing the local project government

Languages of publication

EN HR

Abstracts

EN
Strategic partnerships or public-private partnerships (hereinafter referred to as PPPs), as a model for long-term cooperation between the public and private sectors, are increasingly being applied in today’s unpredictable times due to the speed and efficiency of preparation as well as implementation of various projects. In local and regional activities where the public sector is confronted with various issues related to the implementation of domestic and EU projects, the PPP model is an example of how the private sector can be involved in addressing insurmountable challenges and activities with its rapid and smart adaptation. The aim of this paper is to explain the theoretical significance of the PPP model with particular emphasis on local and regional self-government, as well as to demonstrate its positive and negative aspects. The theoretical framework provides a clear definition of PPP or strategic partnership and explains its growing role and importance in Croatia. A concrete example of a PPP model of a local government and a Higher Education Institution from Zagreb is presented through the paper. The above example is presented as a model of strategic cooperation and shows how a more efficient and effective public service such as studying in one city can be obtained. The role and importance of such and similar projects is increasingly expressed precisely in the light of the needs of the local population, who are ultimately the ones creating the offer and demanding for their money the highest level of public services in their local communities.
HR
Strateško partnerstvo ili javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP) kao model dugoročne suradnje između javnoga i privatnog sektora sve više dobiva primjenu u današnjem nepredvidivom vremenu zbog brzine i učinkovitosti pripreme te provedbe raznih projekta. U lokalnim i regionalnim aktivnostima gdje se javni sektor suočava s raznom problematikom realizacije tuzemnih i EU projekta, model JPP je primjer kako se privatni sektor svojom brzom i vještom prilagodbom može uključiti u rješavanje nepremostivih izazova odnosno aktivnosti. Cilj ovoga rada je objasniti teorijski značaj modela JPP s posebnim naglaskom na lokalnu i regionalnu samoupravu te je svrha objasniti njegove pozitivne i negativne aspekte. Teorijski okvir rada daje isto tako jasnu definiciju JPP ili strateškog partnerstva te objašnjava njegovu sve veću ulogu i značaj u Hrvatskoj. Kroz rad je prikazan konkretan primjer modela JPP jedne lokalne samouprave i Visokoobrazovne institucije iz Zagreb. Navedeni primjer prikazan je kao model strateške suradnje te kako se može doći do učinkovitije i efikasnije javne usluge kao što je studiranje u jednom gradu. Uloga, važnost i značaj ovakvih i sličnih projekta sve je više izražena upravo u vidu potreba lokalnog stanovništva koji su u konačnici oni koji kreiraju ponudu te zahtijevaju za svoj novac najvišu razinu javnih usluga u svojim lokalnim sredinama.

Contributors

References

  • Barković, I. i Širić, M. (2010). Uloga i značaj javno - privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj: izabrani primjeri. Ekonomski vjesnik, XXIII(1), 184 – 201. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/57842
  • Grad Županja i Visoko obrazovna institucija Europska poslovna škola Zagreb (2018). Ugovor o strateškom partnerstvu u provedbi upravljanja i rada studija u Županji.
  • Marenjak, S., Skendrović, V., Vukmir, B. i Čengija, J. (2007). Javno privatno partnerstvo i njegova primjena u Hrvatskoj. Građevinar, 59(07), 597 – 605. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/16460
  • Persoli, A. M. (2010). Javno-privatno partnerstvo u funkciji zadovoljavanja javnih potreba. Hrvatska i komparativna javna uprava, 10(4), 1019 – 1044. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/135290
  • Šimović, J., Rogić-Lugarić, T., Šimović, H. i Vuletić-Antić, B. (2007). Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa. Hrvatska i komparativna javna uprava, 7(1), 171 – 201. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/203455
  • Šinković, Z. i Klarić, M. (2007). Javno-privatno partnerstvo. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 1(1-2), 72 – 88.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c34acbf3-3a59-4d3b-aa48-f754f65be072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.