Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 (45) | 209-224

Article title

Ewolucja prawa wyborczego do parlamentu Republiki Albanii po 1990 roku

Content

Title variants

EN
Evolution of parliamentary electoral law in the Republic of Albania after 1990

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi analizę ewolucji prawa wyborczego do parlamentu Republiki Albanii. Aby prześledzić zmiany, które w nim zaszły, analizie poddaliśmy wszystkie albańskie ordynacje wyborcze uchwalone po 1990 r. oraz ich nowelizacje. W artykule ukazujemy parlamentarne prawo wyborcze na tle dynamiki albańskiego systemu politycznego. Zdając sobie sprawę z zależności występujących pomiędzy systemem wyborczym i partyjnym, staramy się odpowiedzieć na pytanie, na ile system wyborczy jest kreatorem dynamicznych zmian w systemie partyjnym Albanii.
EN
The aim of this article is to analyse the evolution of the Albanian parliamentary electoral law. In order to trace the changes that have taken place, a detailed analysis has been made of all Albanian electoral laws since 1990, along with their amendments. In the article, the authors indicate the components of the Albanian electoral system and examine the impact of its dynamics on the conditions of the Albanian political system after 1990. In connection with the adopted dependencies between the electoral and party systems, the authors would like to answer the question whether in this case the electoral system is the creator of dynamic changes in the party system of Albania.

Year

Issue

Pages

209-224

Physical description

Dates

published
2018-10-31

References

 • Biberaj E., Albania in Transition. The Rocky Road to Democracy, Oxford 1999.
 • Birch S., Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe, Basingstoke 2003.
 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 3, Warszawa 2008.
 • Czekalski T., Albania, Warszawa 2003. Czekalski T., Hauziński J., Leśny J., Historia Albanii, Wrocław 2009.
 • Demokracje zachodnioeuropejskie. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2008.
 • Dyrmishi A., Albanian political parties and elections since 1991, Tiranë 2009.
 • Krasniqui A., Zgjedhjet ne Shqiperi (1991–2008), Tiranë 2009.
 • Loloci K., Electoral Law in Eastern Europe: Albania, “East European Constitutional Review” 1994, t. 3.
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 • Norris P., Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior, Cambridge 2004.
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
 • Szajkowski B., The Parliamentary Election in Albania, “Electoral Studies” 2007, nr 26.
 • Tarifa F., Albania’s Exit from Communism in the East European Context, niepublikowana praca doktorska obroniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Północnej Karoliny w 1998 r.
 • Vickers M., Pettifer J., From Anarchy to a Balkan Identity, London 1999.
 • Wojnicki J., System konstytucyjny Albanii, Warszawa 2007. Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1997.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c34e828d-a2fa-48d7-9ace-608bec7ac3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.