Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 34 | 115-125

Article title

E-wartości, e-sumienie, e-duchowość – wpływ cyberprzestrzeni na życie moralne człowieka

Authors

Content

Title variants

EN
E-values, E-conscience, E-spirituality: the Impact of Cybernetic Civilization on Moral Life

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od ponad dwudziestu lat Internet jest w powszechnym użyciu. Każdego roku przybywa użytkowników. Cybernetyczna cywilizacja, to znaczy Internet oraz tzw. urządzenia dostępowe, ma duży wpływ na zmianę mentalności, modę, sposób myślenia, hierarchię wartości, moralność, a także wiarę i duchowość. Internet wpływa na zmianę zachowań człowieka, może również powodować uzależnienie. Przeszkodą we właściwym rozwoju człowieka, wywołującą uzależnienie, są szczególnie gry komputerowe oraz pornografia. Pomimo uzależnień istnieje odpowiedzialność moralna za czyny (czasami zminimalizowana lub nawet całkowicie zredukowana ze względu na stopień uzależnienia). Należy podjąć działania przeciw tzw. e-moralności i e-sumieniu, które opierają się na zasadach relatywizmu. Konieczna jest odpowiednia edukacja oraz ćwiczenie silnej woli. W formacji zmierzającej ku dojrzałemu korzystaniu z Internetu i urządzeń dostępowych warto i trzeba wykorzystać wszystko, co sprzyja wzmacnianiu woli, budowaniu moralności i rozwojowi życia duchowego mającego źródło w Bogu i w obiektywnych, niezmiennych wartościach.
EN
For more then 20 years the internet has been in common use. Every year the number of internet users increases. Cyber-culture, the internet and internet access devices have a great influence on human mentality, on fashion, ways of thinking, values and moral life, as well as on beliefs and spirituality. The internet changes our behaviour. Both in itself and because of what it contains, it may also cause dependency. In particular, games and pornography cause addiction and are an obstacle in the maturing process of individuals. Internet dependency reduces or even in some cases totally destroys users’ sense of individual moral responsibility for the acts in which they engage when using the internet. We must act against the so-called e-morality or e-conscience, which means morality and conscience based on the principle of relativism. Education in proper internet use and in the exercise of a strong free will is essential. Internet education policy must encompass everything that helps to strengthen the will and to base moral and spiritual life on unchangeable aims and values.

Year

Issue

34

Pages

115-125

Physical description

Contributors

author
 • Gdańskie Seminarium Duchowne

References

 • Dziewiecki, M., Uzależnienie od komputera i Internetu, „Wychowawca” 6 (2003), s.14-15.
 • Dziewiecki, M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
 • Gajda, J., Media w Edukacji, Kraków 2003.
 • Gajewski, M., Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży w: Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009, s. 263-285. Grzenia, J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
 • http://w2.vatican.va
 • Jakubik, A. – Popławska, J., Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość, „Studia Psychologica”, 4 (2002), s. 123-131.
 • Jakubik, A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica”, 3 (2002), s. 133-142.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kimberly, S.Y., Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder, „CyberPsychology & Behavior”, 1 (1998), s. 237-244.
 • Kimberly, S.Y. – Rogers, R.C., The Relationship Between Depression and Internet Addiction, „CyberPsychology & Behavior” 1 (1998), s. 25-28.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Kraków-Warszawa 2000.
 • Leśnicka, A., Zjawisko cyberseksu z perspektywy psychologii społecznej, „Przegląd Seksuologiczny” 27 (2011), s. 8-13.
 • Molęda-Zdziech, M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.
 • Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia) Poznań 1990.
 • Rollo, M., Miłość i wola, Poznań 1998.
 • Schuhler, P. – Vogelgesang, M., Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i Internetu, Kraków 2014.
 • Ulik-Jaworska, I., W pułapce wirtualnego seksu, „Zbliżenia”, 8 (2012), s. 38-46.
 • Wojtyła, K., Osoba i czyn, w: „Człowiek i moralność”, red. T. Styczeń, Lublin 200.
 • www.internetlivestats.com www.itu.int www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c34ff61c-a737-4c92-832d-5f69661608db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.