Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 327-331

Article title

Nota na temat pojmowania uogólnionej zasady korespondencji

Content

Title variants

EN
Note on the understanding of the generalized correspondence principle

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor, w nawiązaniu do tekstu Jana Woleńskiego opublikowanego na łamach Prac Komisji Historii Nauki PAU w 2014 roku, podejmuje temat rozumienia uogólnionej zasady korespondencji w kontekście idei: kumulatywizmu (C.G. Hempel, P. Oppenhaim; E. Nagel), skrajnego antykumulatywizmu (P. Feyerabend, T.S. Kuhn), dialektycznego kumulatywizmu (W. Krajewski) oraz hipotetyczno ­dedukcyjnej metody myślenia korespondencyjnego i metodologii stosowanej przez Kopernika (M. Kokowski).
EN
The author, referring to the text of Jan Woleński published on the pages of Prace Komisji Historii Nauki PAU in 2014, discusses the understanding of the generalized correspondence principle in the context of the following concepts: cumulativism (C.G. Hempel, P. Oppenhaim, E. Nagel), extreme anticumulativism (P. Feyerabend, T.S. Kuhn), dialectical cumulativism (W. Krajewski) and the hypothetico‑deductive method of correspondence‑oriented thinking as well as Copernicus’s methodology (M. Kokowski).

Year

Volume

14

Pages

327-331

Physical description

Dates

cover
2015

Contributors

 • Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

References

 • FEYERABEND Paul K. 1975: Against Method. London: NLB Ltd.
 • FEYERABEND Paul K. 1979: Jak być dobrym empirystą. Warszawa: PWN. Przekładu dokonała i wstępem poprzedziła Krystyna Zamiara.
 • HEMPEL Carl G., OPPENHEIM Paul 1948: Studies in the Logic of Explanation. Philosophy of Science 15, pp. 135–175.
 • KOKOWSKI Michał 1996: Copernicus and the hypothetico‑deductive method of correspondence thinking. An introduction. Theoria et Historia Scientiarum 5 (1996), pp. 7–101. Publikacja dostępna online: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_12944_Theoria_et_Historia_Scientiarum_t._5.html.
 • KOKOWSKI Michał 2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Studia Copernicana XXXIX. Warszawa 2001, ss. XV+397. Publikacja dostępna online: Kujawsko‑Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41760.
 • KOKOWSKI Michał 2004: Copernicus’s Originality: Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. Warsaw–Cracow: Wydawnictwa IHN PAN, 2004), pp. XVI+340. Available online: http://www.cyfronet.pl/~n1kokows/originality_en.html.
 • KOKOWSKI Michał 2007: Nicholas Copernicus in focus of interdisciplinary research (text of the speech delivered at the symposium “Nicholas Copernicus in Focus” during the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Cracow, 6–9 September 2006)). [In:] Michał Kokowski (ed.), The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Science. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Cracow, 6–9 September 2006) [E‑book (with the online version)]; Cracow: The Press of the Polish Academy of Arts and Sciences, 2007; pp. 333–341. Available online: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_12/R‑4_Kokowski.pdf.
 • KOKOWSKI Michał 2012: Copernicus, Arabic Science, and the Scientific (R)evolution. [In:] Arun Bala (ed.)
 • KOKOWSKI Michał 2012: Asia, Europe, and the Emergence of Modern Science: Knowledge Crossing Boundaries. New York: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 55–72. Available at Google Books: https://books.google.pl/books?id=vSHHAAAAQBAJ&pg=PA55.
 • KRAJEWSKI Władysław 1973: Zasada korespondencji w fizyce a rozwoj nauki. Kwartalnik Historii Nauk i Techniki 1973/1, ss. 45–52. Publikacja dostępna onlline: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.element‑mhp‑10319d18‑086b‑40ad‑98c4‑214c5849fe09/c/Wladyslaw_Krajewski_-_zasada_korespon_45‑52.pdf.
 • KRAJEWSKI Władysław 1977: Correspondence Principle and Growth of Science. Dordrecht, Boston: Reidel.
 • KRAJEWSKI Władysław, MEJBAUM Wacław, SUCH Jan (red.) 1974: Zasada korespondencji w fizyce a rozwoj nauki. Warszawa: PWN.
 • KUHN Thomas Samuel 1962: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Przekład polski: 1968: Struktura rewolucji naukowych. Tłumaczenie H. Ostromęcka. Tłumaczenie przejrzał, zredagował i posłowiem zaopatrzył S. Amsterdamski. Warszawa: PWN.
 • NAGEL Ernst 1949: The Meaning of Reduction in the Natural Sciences. [In:] Robert C. Stauffer (ed.), Science and Civilisation. Madison: University Press, pp. 99–138.
 • POST Henz R. 1971: Correspondence, Invariance and Heuristics: in Praise of Conservative Induction. Studies in History of Science 2, pp. 213–255.
 • RADDER Hans 1991: Heuristics and the Generalized Correspondence Principle. British Journal for the Philosophy of Science 42, pp. 195–226.
 • WOLEŃSKI Jan 2014: Filozofia nauki a historia nauki. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 99–115. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN‑PAU/pkhn‑pau‑XIII‑2014‑6.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3517428-90a4-4e5b-a561-b9f94eb8dc74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.