Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 115-116 | 33-54

Article title

Przyczynek do historii Zgromadzenia Misji w okresie rządów wizytatorskich ks. Michała Kownackiego

Content

Title variants

EN
The contribution to the history of the Congregation of the Mission during the period visitator Michał Kownacki

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
EN
After the visitator Bartłomiej Tarło, transferred in 1710 to perform Poznań B ishop’s duties, the priest Michał Tomasz Kownacki became the provincial superior o f the missionary priests. This dissertation presents his inspector activity and is the contribution to the history o f Polish missionary priests in the beginning o f XVIII century. He made the efforts connected with the internal development o f the Congregation o f the Mission, wishing to imitate his great predecessor the bishop Tarło. Describing the character o f the priest Kownacki we ought to tell, that he was distinguished by the great kindness and the love towards both his congregation and towards the individual members. He encouraged to practice this mode o f the love all the people and in his circular letter dated on 29 January 1711 recommended to treat all superiors with the respect. He demanded the equal respect towards all, both the priests and the brothers.

Keywords

Contributors

References

 • Catalogus domorum et personasrum Congr. Miss. Prov. Polon., Rkps w AMS; Mémoires, I, s. 90.
 • Czajewicz, Rys historyczny Szpitala św. Rocha, Warszawa 1872, s. 27.
 • Czajewicz, Rys historyczny, s. 27n.
 • Gawarecki, Wiadomość o kościele parafialnym w mieście Mławie wraz z domem Zgrom. Ks. Misjonarzy, „Pamiętnik rel.-moralny”, Warszawa 1844, VI, s. 291.
 • Kalla, Dom chełmiński w świetle kroniki domowej, ROZ, 1933, s. 320
 • Kalla, Dwadzieścia pierwszych lat domu chełmińskiego w świetle kroniki domowej, „Roczniki obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (dalej skrót: ROZ), Kraków 1932, 69 nn.
 • Kamocki – Perboyre, Mémoires de la Congrégation de la Mission, Paris 1863, I. 81 n. (dalej: Mémoires).
 • Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, s. 54.
 • Mémoires, I, s. 78; Księga Pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1925, s. 78.
 • Nowowiejski, Seminarium płockie, ROZ 1934, s. 308; 1935, s. 158; Księga Pamiątkowa, s. 102.
 • Petrzyk, Kościół św. Krzyża w Warszawie, Warszawa 1920, s. 35n.
 • Rosset, Notices bibliographiques sur les écrivaina de la Congrégation de la Mission, Angouléme 1878, s. 273nn.
 • Schletz, Bractwo św. Rocha w Warszawie, „Caritas”, 1946, nr 7, s. 13.
 • Śmidoda, Pierwsze karty z dziejów SS. Miłosierdzia w Krakowie, ROZ, 1928, s. 36.
 • Wysocki, Seminarium zamkowe w Krakowie, Lwów 1910, 324.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3555ac3-4d26-4d8d-a392-7708e75ea0cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.