PL EN


2014 | 4 | 1 | 200-210
Article title

Extrajudicial ways of compensating for medical damage in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
On January 1, 2012, an amendment to the act on Patient Rights and the Ombudsman for Patient Rights was passed. The amendment introduced the concept of a medical event, defining legal bases for voivodeship commissions to adjudicate on medical events and setting regulations for establishing compensation and atonement in such cases. The commissions do not adjudicate on hospital staff’s fault in a medical event. The provisions of the act on Patient Rights and the Ombudsman for Patient Rights determined a fee for an application concerning adjudication for a medical event; however, the provisions do not allow for exemptions from this fee. The provisions are imprecise and obscure. Despite the commissions’ obligation to issue a statement on a medical event or its absence within 4 months from the moment of application, the provisions hamper the chances of obtaining financial compensation for damage suffered as a result of medical events.
Keywords
EN
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
200-210
Physical description
Contributors
author
References
 • The act from April 28, 2011 on amending the act on patient’s rights and the Ombudsman for Patient’s Rights and the act on obligatory insurances, Insurance Guarantee Fund and Polish Communication Insurance Office [Law Journal No. 113, item 660] (Polish)
 • The Seym of the Republic of Poland: Justification for amendment of the act on patient’s rights and the Spokesperson for Patient’s Rights, available at http:// orka.sejm.gov.pl/ [cited: January 14, 2014] (Polish)
 • Krajewski R. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a oczekiwania osób wykonujących zawody medyczne. Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilno-prawna i ubezpieczeniowa, editor: E. Kowalewski, Toruń: Dom Organizatora 2011, p. 87- 91. (Polish)
 • The act on patient’s rights and the Ombudsman for Patient’s Rights [u. t. Law Journal from 2012, item 159 with amendments]. (Polish)
 • Krupa – Lipińska K. Odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń medycznych w szpitalach. Przegl Sąd. 2013;11-12, 96.( Polish)
 • Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta., Edition 2. Warsaw: Wolters Kluwer; 2012. p. 478 – 95. (Polish)
 • Sarnacka E, Jacek A, Porada S. Odpo-wiedzialność szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia [In]: Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Hartman J, Zalewski Z. (Eds), Warsaw: Wolters Kluwer Business; 2013. p.169-81 (Polish)
 • The decree of the Minister of Health from December 8, 2011 on the model of declaration on no conflict of interests, submitted by members of the voivodeship commission for adjudicating on medical events [Law Journal No. 274, item 1625] (Polish)
 • Zob.Bagińska E. Działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a wykonywanie władzy publicznej. [In:] Problematyka cywilnoprawna
 • i ubezpieczeniowa, Kowalewski E (Ed), Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2011; p. 145- 62 (Polish)
 • Frąckowiak H. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pełnomocników. Radca Prawny Dodatek naukowy.2014; p.14 D (Polish)
 • the judgment of the Constitutional Tribunal of March 11, 2014, K 6/13 [Internet], available at: http: http:/ /trybunal.gov.pl/ rozprawy/ wyroki /art/6751-postepowanie-przed-wojewo-dzkimi-komisjami-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-popelnionyc/s/k-613/(Polish)
 • Paszkowska M. Rozstrzyganie roszczeń pacjenta w trybie ad ministracyjnym. Przegląd Prawa Publicznego.2013;7-8, p.58 (Polish)
 • The decree of the Minister of Labor and Social Politics on liabilities due to a worker employed in a national or self-governmental entity of the budget zone by virtue of business travel from January 29, 2013 [Law Journal from 2013, item 167] (Polish)
 • Pietrzykowski K Safjan M. (Eds). Comment to the Civil Code, Warsaw, Beck; 2013. System Informacji Prawnej Legalis. (Polish)
 • Nesterowicz M, Wałachowska M. Odpo-wiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych [In:] Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Kowalewski E (Ed), Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2011; p. 28 – 30 (Polish)
 • Przybycień A, Szewczyk P. Terra incognita, czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych. Edukacja Prawnicza Dodatek Specjalny. 2012;1(130). X- IX (Polish)
 • Ziemiak MP. Postępowanie przed wojewódzki-mi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilno-prawna i ubezpieczeniowa [In:] Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Kowalewski E (Ed), Toruń: Wydawnictwo Dom Organiza-tora, 2011; p.176-96 (Polish)
 • the decree of the Minister of Health on the detailed scope and terms of determining the amount of the benefit in case of the occurrence of a medical event of June 27, 2013 [Law Journal, 2013, item 750] (Polish)
 • Piasecki K. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykulów 1–366. Vol. I, System Informacji Prawnej Legalis 2013 ( komentarz do art. 243, teza 1) (Polish)
 • Śliwka M. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej a postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych [In:] Problematyka cywilno-prawna i ubezpieczeniowa, Kowa-lewski E (Ed), Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2011, p. 260 (Polish)
 • Uliasz M. (Ed) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. 2008r., System Informacji Prawnej Legalis (Polish)
 • Świderska M. Zgoda uprawnionego a postępowanie przed wojewódzkimi komisjami odszkodowawczymi. [In:] Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Kowalewski E (Ed), Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2011, p. 227- 229 (Polish)
 • The decree of the Minister of Health from December 23, 2011 on the flat amount of the costs of the proceedings before the voivodeship commission for adjudicating on medical events [Law Journal from 2011, No. 294, item 1740] (Polish)
 • The decision of the High Court from February 11, 2010, I CZ 112/09, the System of Legal Information LEX No. 564753 (Polish)
 • The decision of the High Court from February 22, 2011, I PZ 1/11, System Informacji Prawnej Legalis (Polish)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c355adfb-d256-446d-9a53-c5d228dd48fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.