Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 1 | 7-21

Article title

Teksty pisane przez głuchych-patologiczne czy błędne?

Authors

Content

Title variants

EN
The texts written by Deafs-apparent pathology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ten prezentuje problematykę tekstów pisanych przez Głuchych. Teksty te mają cechy typowe dla tekstów nazywanych patologicznymi. Jednakże ich patologia nie jest tak oczywista, ponieważ błędy popełniane przez Głuchych są wynikiem głębokich różnic między polskim systemem językowym (językiem audialnym) a systemem polskiego języka migowego (PJM), który jest językiem manualnym. Jeśli osoba słysząca popełnia wiele rażących błędów w tekstach pisanych w języku obcym, tekstów tych nie nazywamy „patologicznymi”. Z taką sama sytuacją mamy do czynienia, gdy Głusi piszą swoje teksty w języku polskim. W rzeczywistości posługują się oni obcym dla nich językiem i dlatego ich tekstów także nie powinno traktować się jako patologiczne, lecz jako błędne.
EN
This article presents the problems of the texts written by Deaf. These texts contain all typical features of the texts called pathological. However, their pathology is apparent because mistakes made by the Deaf are result of a profound difference between the Polish language system (audio language) and the system of the Polish Sign Language (PJM) which is the manual language. If the personhearing makes a lot of glaring mistakes in texts written in a foreign language we don’t call his texts “pathological”. The same situation is when Deaf writes the texts in the Polish language. In fact, he writes in a foreign language system so we can’t call these texts “pathological” either.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

7-21

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A., Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych, red. E. Woźnicka, Łódź 2007.
 • Korendo M., Jak niesłyszący gimnazjaliści radzą sobie z opisem obrazka, [w:] Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, red. J.Porayski- Pomsta, Warszawa 2008.
 • Kosiba O., Grenda P., Wstęp do: Leksykon języka migowego, Bogatynia 2011.
 • Minczakiewicz E. M., Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków 1997.
 • Panasiuk J., Woźniak T., Pojęcie tekstu a zaburzenia mowy, [w:] t. I: Zaburzenia mowy. Mowa – teoria – praktyka, red. S. Grabias, Lublin 2001.
 • Perlin J., Język migowy a definicje języka naturalnego, „Biuletyn Audiofonologii”, t. I, nr 1, 1989.
 • Rakowska A., Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003.
 • Szczepankowski B., Niesłyszący-Głusi-Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999.
 • Szczepankowski B., Podstawy języka migowego. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa 1988.
 • Szczepankowski B., Wyrównywanie szans osób niesłyszących, Siedlce 1998.
 • Woźnicka E., Wprowadzenie, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych, red. E. Woźnicka, Łódź 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c35b70da-e7ae-4554-b576-4a163c5daa41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.