Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(25) | 113-123

Article title

Dochody w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Content

Title variants

EN
THE INCOME IN THE DISTRICTS OF THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODSHIP

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy była analiza dochodów w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika poziomu życia ludności i określenia rodzaju dochodu, który w analizowanych powiatach ma największy wpływ na poziom życia ludności. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Okres badania to lata od 2013 roku do 2015 roku. W pracy korzystano z modelu matematycznego zbudowanego w oparciu o perceptron wielowarstwowy MLP, który jest jednym z rodzajów sztucznych sieci neuronowych. Badania wykazały, że największy wpływ na poziom życia ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego ma wielkość udzielonych świadczeń ze środowiskowej pomocy społecznej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem poziomu życia ludności, maleje skala świadczeń i zmniejsza się poziom ubóstwa.
EN
The aim of the study was to analyze the income in the districts of the Kuyavian-Pomeranian voivodship as a factor of the living standard of the population and determining the type of income, which in the analyzed districts has the highest impact on the population living standard. The source of the data was the information obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny].The study covered the period from 2013 to 2015. In the paper mathematical model based on MLP multi-layer perceptron was used; one of the artificial neural networks types. Studies showed that the greatest influence on standard of living in the districts of the Kuyavian-Pomeranian voivodship has the number of the social benefits provided by social care institutions. It can be concluded that the fewer benefits will be received, the lower the level of poverty and the higher the standard of living of the population will be.

Year

Volume

Pages

113-123

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

References

 • Gorzelak Grzegorz. 1999. Dynamics and factors of local success in Poland Warszawa: CASE.
 • Harańczyk Anna. 1998. Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki Warszawa: PWN.
 • Hassan Mahmoud, Ur Rehman, Alam Fasihul., Ali Ziad, Alam Shahzad. OctDec2016. Effect of rising habit on human health using ECG signals, JPMI: Journal of Postgraduate Medical Institute Vol. 30, Issue 4.
 • Piasny Janusz. 1993. Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2.
 • Zieliński Jerzy (red.). 1999. Inteligentne systemy zarządzania. Teoria i praktyka Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Khademi Maryam; Moadel Masoud.; Khosravi Ahmad. 2016. Power Prediction and Technoeconomic Analysis of a Solar PV Power Plant by MLP-ABC and COMFAR III, considering Cloudy Weather Conditions, International Journal of Chemical Engineering (1687806X).
 • Lula Paweł, Paliwoda - Pękosz Grażyna, Tadeusiewicz Ryszard. 2007. Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Kraków: Akademicka Ekonomiczna
 • Dąbrowa Maria. 2011. Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, Issue 1.
 • Rojek Izabela., Kowal Michał., Staniek Roman. 2016. Sieci neuronowe MLP do kompensacji odkształceń termicznych śrub tocznych obrabiarek CNC, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedza Nr 79.
 • Słaby Teresa. 1990. Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne no. 6.
 • Sobala-Gwosdz Agnieszka. 2004. Zmiany poziomu życia i poziomu rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku. W Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk. D. Rajchel. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Zeliaś Aleksander. (red.). 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c35d2e6d-b87b-4bd4-adc6-109faa979613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.