Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 8 | 69-81

Article title

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia

Content

Title variants

EN
Man in the face of unemployment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Referat zawiera rozważania o charakterze socjologiczno-humanistycznym związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą brak pracy. W szczególności autorka omawia rynek pracy w świetle idei pełnego zatrudnienia, kształtowanie oferty pracy poszukiwanej na rynku, potrzebę posiadania godnej pracy zarobkowej oraz wskazówki dla studentów, jak uniknąć ryzyka bezrobocia.
EN
The student is indicated to be the main recipient of the content of the paper. For young people who are still studying, it is of a vital importance to work on themselves in order to avoid the problem of unemployment after their graduation. There are three issues considered in the paper. First there is the idea of full employment second, the supply of job offers and the third the dignified job as a term advocated by the Pope John Paul II. It is strongly emphasized that the way to do the dignified job is self - improvement work. The overall content of the paper is embraced by the sentence: "One must have dreams not only to keep away from unemployment but to do the right job, the job which delivers happiness and joy."

Year

Issue

8

Pages

69-81

Physical description

Dates

published
2005

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • Bocheński J., 1994, Wspomnienie, Wyd. Philed, Kraków.
 • Borkowicz J., 2004, Potrzeba nowej "pracy nad pracą", "Więź", nr 10, s. 49-55.
 • Drucker P. F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 1982, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
 • Jankowska M., Kluska R., Salij J., 2004, Gdzie te kołacze?, "Więź", nr 10, s. 35-45.
 • Kalecki M., 1961, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, "Ekonomista", nr 5, s. 1072-1076.
 • Kalinowski T., 2004, Gdzie szukać pracy? "Rzeczpospolita", Gazeta/Ekonomia, nr 210 z 7 września 2004 r.
 • Kępiński A., 1986, Psychologia nerwic, PZWL, Warszawa.
 • Nowicki J., 1990, Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Selye H., 1978, Stres okiełzany, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Steinmann H., Schreyogg G., 1992, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Tischner J., 1985, Polska jest ojczyzną: w kręgu filozofii pracy, Wyd. Dialogi, Paryż.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c35eef44-26f9-492f-bec9-463e5292d396
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.