Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6(10) |

Article title

Rodzicielskie strategie edukacyjne w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej

Content

Title variants

EN
Parental educational strategies regarding their boys taking part in footabll trainings

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące strategii rodzicielskich podejmowanych przez rodziców chłopców uczęszczających na treningi piłki nożnej. Dane jakościowe zostały zebrane techniką otwartego wywiadu pogłębionego, który koncentrował się wokół: a) motywów zapisania dziecka na treningi piłki nożnej, b) funkcji, jakie pełnią one w ich rodzinnym życiu, c) scenariuszy karier konstruowanych przez rodziców wobec swojego dziecka, d) preferowanych rodzajów rodzicielskich oddziaływań. Na podstawie analizy materiału badawczego zostały wyodrębnione trzy rodzaje rodzicielskich strategii edukacyjnych w kontekście uczestnictwa synów w treningach piłki nożnej: strategia kierowania życiem dziecka, wspierania rozwoju dziecka oraz zaangażowanego uczestniczenia w życiu dziecka.
EN
This article presents the results of researches concerning parental strategies undertaking by boys' parents taking part in football trainings. The datas have been taking by using an opened dialogue method which was concentrated on: a) the motives of enrolling child on football trainings b) their functions in family life c) the careers' scripts constructed by parents for their children d) preferable types of parental impacts According to the analysis of these researches, there are three types of parental educational strategies in context of sons' participation in football trainings: the strategy of administration of child's life, support of child’s development and involved participation in child's life.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c361ce76-34e5-40af-9f7d-dbdda1726387
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.