Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 34 | 52-79

Article title

Rozwój sił zbrojnych CHRL w ujęciu geostrategicznym

Content

Title variants

EN
Growth of the PRC's armed forces in geostrategic terms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chiny od kilku lat są państwem posiadającym największy potencjał gospodarczy mierzony wielkością PKB. Rozbudowa siły militarnej nie idzie jednak tak szybko jak zmiany wskaźników finansowo-gospodarczych, ponieważ zależna jest od czasochłonnych procesów technologicznych i przemysłowych leżących u podstaw rozwoju uzbrojenia oraz procedur wdrożeniowych. Niniejszy artykuł ma za zadanie analizę procesów modernizacji i rozbudowy chińskiej armii. Głównym pytaniem badawczym opracowania jest, czy chińska armia jest w stanie stawić czoła armii USA i jej sojuszników w razie walki o hegemonię, do której predestynuje Chiny ich pozycja gospodarcza. Z punktu widzenia geostrategii istotna jest nie tylko ilościowa i jakościowa ocena możliwości chińskiej armii ale także jej rozmieszczenie. Opracowanie ma za zadanie uzupełnić wiedzę w tym zakresie poprzez prezentację szczegółowych danych również w postaci graficznej.
EN
For several years, China has been the country with the greatest economic potential, measured by GDP. However, the development of the military strength does not go as fast as changes in financial and economic indicators, because it depends on time-consuming technological and industrial processes underlying the development of weapons and implementation procedures. This article analyzes the processes of modernization and expansion of the Chinese army. The main research question of the study is whether the Chinese army is able to face the US army and its allies in the event of a fight for hegemony, for which China is predestined by its economic position. From the point of view of geostrategy, it is important not only the quantitative and qualitative assessment of the Chinese army's capabilities, but also its deployment. The study is designed to supplement the knowledge in this area by presenting detailed data also in graphic form.

Year

Volume

34

Pages

52-79

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Adamczyk, M., Rutkowska, P., 2019. Krytyczna analiza postzimnowojennych relacji chińsko-indyjskich w perspektywie realizmu strukturalnego. Studia Orientalne, 2(16), s. 7-28.
 • Bartosiak, J., 2016. Pacyfik i Eurazja: o wojnie, CSPA, Warszawa.
 • Brødsgaard, K.E., 2008. Hainan-State, Society, and Business in a Chinese Province. Routledge (China Policy Series, 4), Abingdon. (http://preview.keyanmi.com:28080/522000/941708d5f8ae41b498dbf984a3da8e8e.pdf)
 • Bugajski, D.R., 2016. Chińsko-japońskie spory morskie. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 10, 66-75.
 • Bulag, U.E., 2004. Inner Mongolia: the dialectics of colonization and ethnicity building [w:] Rossabi, M. (ed.), Governing China’s multiethnic frontiers, Univ. of Washington Press, Seattle and London, pp. 84-116. (http://faculty.washington.edu/stevehar/Bulag.pdf)
 • Chui, K., & Lai, H.L., 2008. The NCCU Corpus of Spoken Chinese: Mandarin,
 • Hakka, and Southern Min. Taiwan Journal of Linguistics, 6(2), 119-144.
 • Chuluunbaatar, O., 2010. The cultural and ethnic identity of the Oirat peoples [w:] Lehner, E., Harrer, A., Sint, H. (eds.), Along the Great Wall: architecture and identity in China and Mongolia, IVA-ICRA, Vienna, pp. 165-172.
 • Cieciura, W., 2014. Muzułmanie chińscy. Historia, religia, tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ciesielska-Klikowska, J., Marczuk-Karbownik, M. (red.), 2017. Stany Zjednoczone – Chiny. W stronę dwubiegunowości?, WUŁ, Łódź.
 • Cuong, N.X., Hoa, N.T.P., 2018. Achievements and Problems in Vietnam: China Relations from 1991 to the Present. China Report, 54(3), 306-324.
 • Connolly, D., 2017. The Rise of the Chinese Navy: A Tirpitzian Perspective of Sea Power and International Relations. Pacific Focus, 32(2), 182-207.
 • Dargas-Draganik, M., 2018. Chiński konstytucjonalizm–najnowsze zmiany w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 14, 53-69.
 • Diamond, L., 2012. China and East Asian democracy: the coming wave. Journal of Democracy, 23(1), 5-13.
 • Dynel, M., & Poppi, F.I.M., 2020. Caveat emptor: boycott through digital humour on the wave of the 2019 Hong Kong protests. Information, Communication & Society, 1-19.
 • Engstrom, J., 2018. Systems Confrontation and System Destruction Warfare: How the Chinese People's Liberation Army Seeks to Wage Modern Warfare. RAND Corp., Santa Monica.
 • Fiedler, K., 2010. China's “Christianity Fever” Revisited: Towards a Community-Oriented Reading of Christian Conversions in China. Journal of Current Chinese Affairs, 39(4), 71-109.
 • Gao, X., 2012. ‘Cantonese is not a dialect’: Chinese netizens’ defence of Cantonese as a regional lingua franca. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33(5), 449-464.
 • Garafola, C.L., Heath, T.R., 2017. The Chinese Air Force's First Steps Toward Becoming an Expeditionary Air Force. RAND Corp., Santa Monica.
 • Glen, S., 2015. Sources of Conflict in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region: History, Power, and Uyghur Identity Flux?. Griffith Asia Quarterly, 3(1).
 • Groves, J. M., 2010. Language or dialect, topolect or regiolect? A comparative study of language attitudes towards the status of Cantonese in Hong Kong. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31(6), 531-551.
 • Heberer, T., 2008. Ethnic entrepreneurs as carriers of ethnic identity: a case study among the Liangshan Yi (Nuosu) in China. Asian Ethnicity, 9(2), 97-119.
 • Haliżak, E., 2014. Region Azji i Pacyfiku w 2014 roku pod znakiem wyłaniającego się bipolarnego układu USA-Chiny. Rocznik Strategiczny, 20, 283-297.
 • Harrell, S., 1990. Ethnicity, local interests, and the state: Yi communities in southwest China. Comparative Studies in Society and History, 32(3), 515-548.
 • Hasmath, R., 2019. What explains the rise of majority–minority tensions and conflict in Xinjiang?. Central Asian Survey, 38(1), 46-60.
 • Heath, T.R., Thompson, W.R., 2018. Avoiding US-China competition is futile: Why the best option is to manage strategic rivalry. Asia Policy, 25(2), 91-119.
 • Jakóbowski, J., 2017. Dryf chińskich reform. Polityka gospodarcza pierwszej kadencji Xi Jinpinga. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Ji, F., 2004. Linguistic engineering: Language and politics in Mao's China. University of Hawaii Press, Honolulu.
 • Jureńczyk, Ł., 2018. Broń nuklearna w strategii i polityce bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej. Roczniki Humanistyczne, 66(9), 55-86.
 • Kang, J.W., 2008. The dual national identity of the Korean minority in China: The politics of nation and race and the imagination of ethnicity. Studies in Ethnicity and Nationalism, 8(1), 101-119.
 • Kaup, K.P., 2000. Creating the Zhuang: ethnic politics in China. Lynne Rienner Publishers, Boulder.
 • Kokaisl, P., 2012. Kyrghyz Minorities in China. Inner Asia, 14(2), 383-402.
 • Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach. Przegląd Geopolityczny, 16, 43-58.
 • Kubiak, K., 2008. Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 3, 93-103
 • Lan, L.W., 2014. Idee chrześcijańskie w Chinach. Studia Gdańskie, 34, 51-57.
 • Legiędź, T., 2019. Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łoś, R., 2017. Soft Power Chin. Studia Polityczne, 45(1), 37-57.
 • Łukaszuk, L., 2011. Współpraca i rywalizacja na morzach azjatyckich a bezpieczeństwo żeglugi. Stosunki Międzynarodowe, 44(3-4), 73-91.
 • Mastro, O.S, 2019. China’s Military Modernization Program-Trends and Implications, American Enterpise Institute, Washington.
 • Masud, M.K., 1990. The obligation to migrate: the doctrine of hijra in Islamic law. [w:] Eickelman, D.F., Piscatori, J. (eds.), Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination, Univ. of California Press, Berkeley, pp. 29-49.
 • Mikheev, V.V., Lukonin, S.A., 2019. China–USA: Multiple Vector of Trade War. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, 63(5), 57-66.
 • Military Balance. The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics, 2019. The International Institute for Strategic Studies, London.
 • Min, P.G., 1992. A comparison of the Korean minorities in China and Japan. International Migration Review, 26(1), 4-21.
 • Misra, A., 2003. A nation in exile: Tibetan diaspora and the dynamics of long distance nationalism. Asian Ethnicity, 4(2), 189-206.
 • Modebadze, V., 2020. US-China rivalry for global hegemony. Journal of Liberty and International Affairs, 6(2), 167-173.
 • Mullaney, T., 2011. Coming to terms with the nation: Ethnic classification in modern China. Univ of California Press, Berkeley.
 • Niedziela, S., 2017. Geneza i anatomia konfliktów wewnętrznych w Birmie. Przegląd Geopolityczny, 20, 95-116.
 • Okraska, T., 2017. Spór terytorialny o Archipelag Spratly na Morzu Południowochińskim—wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 18, 221-246.
 • Olechowski, A., 2018. Miękka siła Chin. Nowa Polityka Wschodnia, 17(2), 99- 116.
 • Parham, S., 2014. ‘Rightful’versus ‘real’homelands: changing concepts of Kyrgyz boundaries and belonging on the China-Kyrgyzstan frontier. Asian Ethnicity, 15(3), 265- 285.
 • Pei, M., 2012. China and East Asian Democracy: Is CCP Rule Fragile or Resilient?. Journal of Democracy, 23(1), 27-41.
 • Pietrewicz, O., 2016. Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach. Stosunki Międzynarodowe, 52(1), 303-321.
 • Pietrewicz, O., 2018. Jak przejąc stery na Półwyspie Koreańskim. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 74(3), 128-136.
 • Plebaniak, P. (red.), 2020. Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków. .
 • Roszko, E. 2015. Terytorializując morze. O performatywności władzy i roli kartografii w rejonie Morza Południowochińskiego. Lud, (99), 65-89.
 • Saskowski, M., 2018. BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 15(1), 99-116.
 • Saunders, P.C., 2005. Long-term trends in China-Taiwan relations: implications for US Taiwan policy. Asian Survey, 45(6), 970-991.
 • Saxer, M., 2020. Presence without Encounters: Pending Futures and the Chinese Non (Engagement) in the Tajik Pamirs. Problems of Post-Communism, 67(3), 217-227.
 • Shanatibieke, M., 2016. China Kazakhs’ Emigration to Kazakhstan from a Modernity
 • Perspective [w:] Crossroads Asia Working Paper Series, 33. Univ. Bonn. Bonn.
 • Skrzyp, J., 2017. Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki w ujęciu geopolitycznym. Przegląd Geopolityczny, 23, 9-23.
 • Singh, B., 2011. Sino-Tajik Border: Settlement or Entrapment? (http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=3319)
 • Stach, Ł., 2020. Rozbudowa sił podwodnych krajów basenu Morza Południowochińskiego, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 115-139.
 • Stach, Ł., Sacharczuk, P., 2017. Morze Południowochińskie jako miejsce rywalizacji geopolitycznej i wyścigu zbrojeń morskich w Azji południowo-wschodniej. Przegląd Geopolityczny, 20, 138-161.
 • Stemplowski, R., 2019. Czy wojna między Chinami i USA jest nieunikniona?. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 76(1), 150-162.
 • Swanson, L. A., 1989. The Twelve ”Nations” of China. Journal of International Consumer Marketing, 2(1), 83-105.
 • Śliwa, Z., 2010. Bezpieczeństwo regionu Azji Południowo-Wschodniej a roszczenia terytorialne wobec wysp Morza Południowochińskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 51, 105-120.
 • Świętek, E., 2017. Wojna czy pokój? Analiza stosunków chińsko-tajwańskich w kontekście w problemu jedności Chin [w:] Sapeńko, R., Pochyły, P. (red.),
 • Wojna/Pokój, humanistyka wobec wyzwań współczesności, Morpho, Zielona Góra, s. 297-325.
 • Topgyal, T., 2011. Insecurity dilemma and the Tibetan uprising in 2008. Journal of Contemporary China, 20(69), 183-203.
 • Turner, S., Bonnin, C., Michaud, J., 2015. Frontier livelihoods: Hmong in the SinoVietnamese borderlands. University of Washington Press, Seattle.
 • Wang, M.C., Lou, T., 2019. Military Spending and the Sino-US Arms Race: An Analysis Using Bootstrap ARDL. Asian Economic and Financial Review, 9(10), 1124-1135.
 • Wang, Z., 2007. Public support for democracy in China. Journal of Contemporary China, 16(53), 561-579.
 • Wangrat, M., 2008. Spór Chin i Japonii o Archipelag Senkaku. Forum Politologiczne, 8, s. 203-220.
 • Waters, T., 1990. Adaptation and migration among the Mien people of Southeast Asia. Ethnic Groups, 8(2), 127-141.
 • Wiśniewski, R., 2017. Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Azji Wschodniej w 2016 roku. Zasadnicze determinanty i kierunki ewolucji. Przegląd Strategiczny, 7(10), 511-528.
 • Wójtowicz, T., 2018. Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Polityka i Społeczeństwo, 16(1), 103-116.
 • Wuthnow, J., Saunders, P.C., 2017. Chinese military reform in the age of Xi Jinping: Drivers, challenges, and Implications. National Defense University Press, Washington.
 • Zamęcki, Ł., 2019. Hongkong AD 2019. Przyczyny i kierunki rozwoju protestów w Specjalnym Regionie Administracyjnym ChRL. Sprawy Miedzynarodowe, 72(3), 133-150.
 • Zbytek, D.S., 2017. Świat w obliczu narastającego konfliktu na Morzu Południowochińskim. Ante Portas–Studia nad Bezpieczeństwem, 1, 269-275.
 • Zhao, C., 2017. Assimilationist Ideology and Minority Language Rights: The Case of Manchu Language Endangerment and Revitalization. World Journal of Educational Research, 4(1), 46-61.
 • Zhao, S., 2019. Engagement on the Defensive: From the Mismatched Grand Bargain to the Emerging US–China Rivalry. Journal of Contemporary China, 28(118), 501-518.
 • Zuziak, M., 2018. Konflikt na Morzu Południowochińskim Zarys historyczny, omówienie problemów natury politycznej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów polityki zagranicznej Chin. Nowa Polityka Wschodnia, 18(3), 131-153.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3642c2d-1ec2-4982-a443-ee60e6373a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.