Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 18 | 1(67) | 49-58

Article title

„OPOWIADANIA FANTASTYCZNE” JULIO CORTAZARA W PERSPEKTYWIE PSYCHOANALIZY FREUDA

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy tekst jest próbą porównania fanta-stycznej twórczości Julio Cortazara oraz głównych założeń psychoanalizy Zygmunta Freuda. Analizu-jąc wybrane opowiadania spróbujemy udowodnić, iż załamanie świata przedstawionego i pojawienie się elementu fantastycznego w tekście literackim może przypominać pojawienie się objawów zabu-rzeń psychicznych u człowieka.

Year

Volume

18

Issue

Pages

49-58

Physical description

Contributors

author

References

  • Cortázar J., (1977, 2006), Opowiadania zebrane, Wy-dawnictwo Literackie, Kraków, Muza, Warszawa.
  • Elbanowski A., (1985), „’Obrzędy, gry, przejścia’. Opowiadania Julio Cortazara”, w Literatura na Świecie, nr 2, ss. 107-126.
  • Freud S., (2005), Poza zasadą przyjemności, Biblioteka Klasyków Psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2005, ss. 59-93
  • Freud Z., (2001), Wstęp do psychoanalizy, Wyd. Edi-ciones Altaya Polska Sp. z o.o. & De Agostini Polska Sp. z o.o. Warszawa, ss. 209-372
  • Kuehn J., (1984), Ojcowie i ojcobójcy. Szkice o litera-turze Ameryki hiszpańskiej, Wyd. Czytelnik, Warszawa, 1984., ss. 96-117.
  • Llosa M. V. (1995), „Trębacz z Deya”, w Literatura na Świecie, nr 5-6, ss. 181-196.
  • Pindel T., (2004), Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantasty-ka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykań-skiej. Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiel-lońskiego, Wyd. Universitas, Kraków.
  • Todorov T., (1970), Introduction à la littérature fanta-stique”, Poetique/Seuil, Paris, ss. 28-45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3696d57-65b1-409b-818f-585800b401b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.