Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 54 | 53-75

Article title

Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy

Content

Title variants

EN
Economic consequences of capital and labor confrontation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Naukowe postrzeganie kapitału i pracy prowadzi do wniosku, że te pojęcia są komplementarne. Praca będąca transferem kapitału ludzkiego do obiektów pracy jest kategorią mierzalną a jej koncentracja w obiekcie decyduje o jego wartości. Na gruncie zestawu pojęć podstawowych konstytuuje się ekonomia pracy. W artykule rozwija się teorię ekonomii pracy ukazując zasadnicze różnice w stosunku do panującego obecnie monetaryzmu. W konsekwencji formuje się spójna makroekonomia z płacowym równaniem wymiany i kategorią produktywności pracy jako podstawowym miernikiem postępu ekonomicznego. Słowa kluczowe: kapitał, praca, produktywność pracy, równanie wymiany.
The scientific perception of capital and labor leads to the conclusion that these concepts are complementary. Labor that transfers human capital to produced items is a measurable category and its concentration in objects determines their value. On the basis of the set of fundamental concepts economics of labor is constituted. The article develops the theory of this economics, showing the fundamental differences in relation to the prevailing monetarism. As a consequence, a coherent macroeconomics with the original wage equation of exchange arises, where the category of labor productivity is the basic measure of economic progress.

Year

Volume

54

Pages

53-75

Physical description

Contributors

 • Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Atkins P., 2007, Four Laws that Drive the Universe, Oxford University Press, New York.
 • Barburski J., Dobija M., 2011, Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wyd. UEK, Kraków.
 • Barrow J.D., 2003, From Alpha to Omega, The Constant of Nature, Vintage Books, London.
 • Bliss Ch., 1975, Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford.
 • Bootle R., 2003, Money for Nothing. Real Wealth, Financial Fantasies, and the Economy of the Future, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Bossone B., Fazi T., I Wood R., 2014, Helicopter money: The best policy to address high public debt and deflation, VOX CEPR’s Policy Portal, http://www.voxeu.org/article/.
 • Cayley A., 1894, Principles of book-keeping by double-entry, Cambridge: at the University Press.
 • Cieślak, I., 2008, Value of Human Capital and Wage Disparities [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, red. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Derbyshire J., 2009, Obsesja liczb pierwszych. Bernhard Riemann i największy nierozwiązany problem w matematyce, Wyd. Nakom, Poznań.
 • Deutsch D., 2000, Struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Dobija M., 1998, How to Place Human Resources into the Balance Sheet, Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 3, Nr 1, https://dx.doi.org/10.1108/eb029044.
 • Dobija M., 2005, Financing Labor in the Public Sector without Tax Funds, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, nr 4.
 • Dobija M., 2007, Godziwe wartości i godziwe nierówności, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Dobija M., 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, “Modern Economy”, Vol. 2, No. 2.
 • Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2015a, Problematyka wynagradzania za pracę w kontekście zagrożenia deflacją, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 2/2015.
 • Dobija M., 2015b, Gdy rachunkowość była ekonomią, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 83(139), SKwP, Warszawa.
 • Dobija M., 2016, Ekonomia Pracy. Gospodarka bez deficytu i z ograniczonym podatkami, „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wrocław, s. 90–103.
 • Domański S.R., 2017, O spójności polityki monetarnej ze strategią rozwoju (mechanizm destrukcji innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 1990–2015), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 50 (2/2017), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, https://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.2.
 • Garrison R.W., 2006, Natural and Neutral Rates of Interest in Theory and Policy Formulation, “Quarterly Journal of Austrian Economics”, Vol. 9, No. 4, https://dx.doi. org/10.1007/s12113-006-1024-y.
 • Gleiser M., 2008, Nie ma nic złego w tym, że nie wiemy wszystkiego [w:] Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, red. J. Brockman, Wydawnictwo Smak Słowa i Wydawnictwo Academica, Sopot.
 • Goetzmann W.N., Ibbotson, R.G., 2008, History and the Equity Risk Premium [w:] Handbook of the Equity Risk Premium, R. Mehra (ed). Elsevier B.V.
 • Hawking W.S., 1990, Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 • Ijiri Y., 1999, The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth [w:] The Japanese Style of Business Accounting [w:] red. Shyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, Quorum Books, Westport.
 • Kołodko W.G., 2010, Zanim nadejdzie jeszcze większy kryzys [w] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. W.G. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Kozioł W., 2010, Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego [w:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, red. M. Dobija, Wyd. UEK, Kraków.
 • Kragh H., 2016, Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Kurek B., 2004, Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24 (80).
 • Kurek B., Dobija M., 2009, Istota pracy w fizyce i rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 796.
 • Kurek B., 2011, Szacowanie rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B, Dobija M., 2013a, Towards Scientific Economics, “Modern Economy”, Vol. 4, No. 4, 10.4236/me.2013.44033.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2011, An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, Modern Economy, Vol. 3, No. 4.
 • Lietaer B., 2004, Complementary Currencies in Japan Today: History, Originality and Relevance, “International Journal of Community Currency Research”, Vol. 8, p. 1–23.
 • Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Pacioli L., 1494, Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalità, Vinegia: P. de Paganini, Wenecja.
 • Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Pikulska-Robaszkiewicz A., 1999, Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 24, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 180–191.
 • Renkas J., 2016, Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 47(3), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 466–480, https://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.
 • Roux G., 1985, Mezopotamia Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Rosenberg N., Birdzell L.E., 1994, Historia kapitalizmu, Signum, Kraków.
 • Rushkoff D., 2006, Open Source Currency, What is your dangerous idea [w:] Edge Foundation, Inc. Polish edition, 2008, Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, ed. J. Brockman, Smak Słowa, Sopot.
 • Schwartz N., Laws of Nature, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm. edu/lawofnat/ (dostęp: 14.01.2013 r.).
 • Struve V.V., 1948, 1954, Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.
 • Wright R., 2000, NONZERO. The logic of Human Destiny, Polish edition: Prószyński, Warszawa.
 • Zagóra-Jonszta U., 2014, Rozważania wokół wartości – od Marksa do czasów współczesnych, [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne”, nr 176.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c36da3c0-493d-48b0-b46d-75a35305819b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.