Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 8 | 341-347

Article title

Sprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Kalsko, stanowisko 12, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie

Content

Title variants

EN
Report from the archaeological excavations in Kalsko, site 12, Międzyrzecz commune, lubuskie voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the results of Report the archaeological excavations at site 12 in Kalsko related to the construction of the S-3 motorway between Gorzów Wielkopolski and Międzyrzecz. In total, the research provided the possibility to acquire a complex of 1099 relics, including: 21 cores, 3 tanged points, 11 microlithic tools, 8 end-scrapers, 9 burins and 2 flake-axes, among others. Analysis of the flint inventory acquired during the excavations provides the possibility to conclude that the site was settled in two periods. In the first one – they were left by the Lyngby culture, while in the second the relics of the camp are dated to the Mesolithic Period.

Journal

Year

Volume

8

Pages

341-347

Physical description

Contributors

 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

References

 • Bagniewski Z. 1996. Krzemienica kultury lyngbijskiej ze stanowiska Jaślisko 3a na Pojezierzu Dobiegniewskim. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 38, 55-69.
 • Dzieduszycki W. 1998. Święty Wojciech st. 10, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1, Ziemia Lubuska. Poznań, 241-271.
 • Galiński T. 1997. Mezolit Europy. Szczecin.
 • Kabaciński J., Krause E., Szamałek K., Winiarska – Kabacińska M. 1998. Żółwin, st. 29, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1, Ziemia Lubuska. Poznań, 315-364.
 • Kobusiewicz M. 1999. Ludy łowiecko – zbierackie północno-zachodniej Polski. Poznań.
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa.
 • Kozłowski S.K. 1967. Z problematyki polskiego mezolitu, część 2: O podziale chronologicznym. W: W. Chmielewski (red.), Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski. Wrocław, 46-75.
 • Krzyszkowski A. 1998. Kuligowo, st. 7, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1, Ziemia Lubuska. Poznań, 423-446.
 • Krzyszkowski A., Sobudzki A. 1998. Żółwin, st. 30, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1, Ziemia Lubuska. Poznań, 369-401.
 • Krzyszkowski A., Szmałek K. 1998. Żółwin, st. 2 i 18, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1, Ziemia Lubuska. Poznań, 275-314.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c375cd5e-ed27-4414-802a-8347a7009d1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.