PL EN


2014 | 10 | 11-26
Article title

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Authors
Content
Title variants
Academic community of the Pontifical University of John Paul II in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The academic community of the Pontifical University of John Paul II in Krakow is constituted by: the authorities, the academic teachers, the lecturers, the administration office workers, and the students, of course. By the common and combined effort, they all must strive for continuation and development of the prominent past of the university. By doing this, the university will build up its future for the sake of the Church, Poland, and Europe.
Year
Issue
10
Pages
11-26
Physical description
Contributors
author
References
 • Benedykt XVI, Motu proprio Ubicumque et semper, 21 IX 2010, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011) nr 1, s. 12.
 • Dyduch J., Papieska uczelnia w Krakowie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Testi Joannis Pauli II, red. S. Koperek, Kraków 2009, s. 513–521.
 • Dyduch J., Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu, „Polonia Sacra” 16 (2012) nr 31, s. 5–16.
 • Dyduch J., Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego, „Analecta Cracoviensia” 24 (1992), s. 135–151.
 • Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, 14 IX 1988, [w:] Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, s. 675–738.
 • Joannes Paulus P.P. II, Ad quosdam Poloniae episcopos occasione oblata “ad limina” visitationis coram admissos, 12 XI 1987, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 639–640.
 • Joannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica Ex corde Ecclesiae, 15 VIII 1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1475–1509.
 • Joannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica Sapientia christiana, 15 IV 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 469–499.
 • Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.
 • Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, [w:] Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, red. J. Majka, Kraków 2002, s. 9–49.
 • May G., Die Hochschulen, [w:] Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, hrsg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 605–631.
 • Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 16 X 1991, [w:] Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, opracowanie i komentarz J. Dyduch, Kraków 1992, s. 7–29.
 • Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 5 IX 2010, broszura.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c37e1240-24ac-4867-9a7b-ac8edc26c66b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.