Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 4 | 93-102

Article title

Człowieczeństwo, sprawczość i troska transcendentna

Content

Title variants

EN
Humanity, Agency and the Transcendent Concern

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main purpose of this article is to consider the merits of including the transcendent concern in the set of ultimate concerns of human life as they are understood by M. Archer. In the first place, the author discusses Archer’s definition of that concern presented in the scientist’s works, and then presents a broader understanding of that concept highlighting its significance for man and his social life by the prism of its influence on human agency. Finally, the author discusses the relationships between particular concerns with special emphasis on the transcendent one and provides the final conclusions.
PL
Głównym celem tego artykułu jest rozważenie zasadności włączenia troski transcendentnej do zestawu trosk podstawowych w życiu człowieka, tak jak je rozumie M. Archer. Tekst omawia najpierw rozumienie tej troski w tekstach brytyjskiej socjolog, następnie charakteryzuje proponowane przez autora, poszerzone jej rozumienie. Z kolei jej znaczenie dla człowieka i życia społecznego zostaje przedstawione krótko przez ukazanie wpływu na sprawczość człowieka. W końcu przedyskutowane zostają relacje między troskami ze szczególnym uwzględnieniem miejsca troski transcendentnej i poczynione wnioski końcowe.

Year

Volume

40

Issue

4

Pages

93-102

Physical description

Dates

printed
2019-12-31

Contributors

 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

References

 • Archer, Margaret S. 2003. Being human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Archer, Margaret S. & Andrew Collier & David V. Porpora. 2004a. Transcendence. Critical realism and God. London-New York: Routledge.
 • Archer, Margaret S. & Andrew Collier & David V. Porpora. 2004b. “What do we mean by God.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 24-40. London-New York: Routledge.
 • Archer, Margaret S. 2004a. “Models of man: the admission of transcendence.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 63-81. London-New York: Routledge.
 • Archer, Margaret S. 2004b. “Western mysticism and the limits of language.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 92-108. London-New York: Routledge.
 • Archer, Margaret S. 2004c. “On understanding religious experience: St Teresa as a challenge to social theory.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer & Andrew Collier & David V. Porpora, 138-154. London-New York: Routledge.
 • Archer, Margaret S. 2015. “The Relational Subject and the person: self, agent, and actor.” In The relational subject, edited by Pierpaolo Donati & Margaret S. Archer, 85-122. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Donati, Pierpaolo & Margaret S. Archer. 2015. The Relational Subject. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bauman, Zygmunt. 1998. Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Warszawa: PWN.
 • Glaser, Barney G. & Anselm L. Strauss. 1965. Awareness of dying. Chicago: Aldine Pub. Co.
 • Mariański, Janusz. 2017. “Umieranie i śmierć w ujęciu socjologicznym w nawiązaniu do myśli Jana Szczepańskiego.” In W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, edited by Daniel Kadłubiec & Ewa Ogrodzka-Mazur & Andrzej Kasperek, vol. 3, 21-40, Cieszyn: Arka.
 • Pieper, Josef. 1970. Śmierć i nieśmiertelność. Translated by Anna Morawska. Paris: Éditions du Dialogue.
 • Seibert, Ulrich & Hans Luther. 2010. Your Path, the Truth and Existence after Death. Munich: Hans Luther.
 • Szczepański, Jan. 1999. Fantazje na temat czasu. Lublin: KUL.
 • Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 • Wysocki, Artur. 2016. “Transcendence according to Margaret S. Archer.” In Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, edited by Klaudia Śledzińska & Krzysztof Wielecki, 161-197. Warszawa: UKSW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c37e923e-7f98-4c09-ba9d-e71899e04c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.