Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (22) | 63-76

Article title

W poszukiwaniu człowieka wartościowego – sylwetka duchowa Dietricha Bonhoeffera i jej pedagogiczna aktualność

Content

Title variants

EN
In Search of a Worthy Man – Dietrich Bonhoeffer’s Spiritual Profile and its Pedagogical Relevance

Languages of publication

Abstracts

EN
In 1964, Bogdan Nawroczyński published the article “Szukajmy człowieka” [“Let’s Look for the Human”] in “Kwartalnik Pedagogiczny” [“The Pedagogical Quarterly”]. Once again, he tried to address the issue of the effectiveness of educational impact. After referring to several scientific findings, Nawroczyński comes to the conclusion that the most important educational method is an attractive example of a mature personal pattern. The issues of this presentation conform with the methodological concept of B. Nawroczyński. Its aim is to show the spiritual profile of Dietrich Bonhoeffer in the category of a personal pattern. The main problem of the presentation is the question what is the pedagogical relevance of Dietrich Bonhoeff er’s spiritual profile. The main source literature is based on Dietrich Bonhoeffer’s letters from the Tegel prison, i.e. from 14th April 1943 to 26th April 1944. Conclusions contain possible traits of mature personality.
PL
W 1964 roku Bogdan Nawroczyński opublikował w „Kwartalniku Pedagogicznym” artykuł pt. „Szukajmy człowieka”. Po raz kolejny, na nowo starał się w nim podjąć kwestię skuteczności oddziaływań wychowawczych. Po szeregu przywoływanych stanowisk naukowych Nawroczyński dochodzi do wniosku, że najważniejszą metodą wychowawczą jest pociągający przykład dojrzałego wzoru osobowego. Problematyka tego wystąpienia wpisuje się w koncepcję metodologiczną B. Nawroczyńskiego. Chodzi w nim o przedstawienie sylwetki duchowej Dietricha Bonhoeffera w kategorii wzoru osobowego. Podstawowym problemem wystąpienia jest pytanie o to, jaka jest pedagogiczna aktualność sylwetki duchowej Dietricha Bonhoeffera. Główną literaturą źródłową będą listy Dietricha Bonhoeffera z więzienia w Tegel, tj. od 14.04.1943 do 26.04.1944. Wnioski będą próbą ukazania wartościowych cech dojrzałej osobowości.

Year

Issue

Pages

63-76

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3852c40-0aae-431d-afaf-fd1749c083e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.