PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Physical security of classified information
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie porusza zagadnienia związane z zapewnieniem fizycznego bezpieczeństwa informacjom niejawnym. Przedstawione zostały rozwiązania prawne, techniczne i organizacyjne, odzwierciedlające podstawowe środki ochrony informacji niejawnych. Analiza regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego prowadzi do wskazania specyficznego połączenia oddziaływań prewencyjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych, środków stricte technicznych, jak i regulacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz postępowań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.
EN
This study raises issues related to the assurance of physical security of classified information. Legal, technical and organisational solutions are presented to reflect basic protection of classified information. The analysis of physical security leads to the indication of a specific combination of preventive effects in the area of the functioning of secret offices, strict technical measures, as well as regulations in the IT security and actions related to industrial security.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c38ab05e-457a-40b0-b6ac-c9344d26289f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.