Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social

Article title

Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych

Authors

Content

Title variants

EN
Physical security of classified information

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie porusza zagadnienia związane z zapewnieniem fizycznego bezpieczeństwa informacjom niejawnym. Przedstawione zostały rozwiązania prawne, techniczne i organizacyjne, odzwierciedlające podstawowe środki ochrony informacji niejawnych. Analiza regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego prowadzi do wskazania specyficznego połączenia oddziaływań prewencyjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych, środków stricte technicznych, jak i regulacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz postępowań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.
EN
This study raises issues related to the assurance of physical security of classified information. Legal, technical and organisational solutions are presented to reflect basic protection of classified information. The analysis of physical security leads to the indication of a specific combination of preventive effects in the area of the functioning of secret offices, strict technical measures, as well as regulations in the IT security and actions related to industrial security.

Year

Issue

9

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c38ab05e-457a-40b0-b6ac-c9344d26289f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.